Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný p​oria​dok MZ SR
(účinný od 1. januára 2019)

Organizačný poriadok MZ SR v pdf 

Organizačný poriadok MZ SR v rtf