Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Transplantační koordinátori

Sieť transplantačných koordinátorov SR

​​​ Nová stránka 1 SIEŤ TRANSPLANTAČNÝCH KOORDINÁTOROV ORGÁNOV V SR
Hlavný transplantačný koordinátor
MUDr. Martin Chrastina, PhD.
t.č.: 0917/ 546 022​
e-mail: martin_chrastina@hotmail.com
Národná transplantačná organizácia
MUDr. Daniel Kuba, PhD.
t.č. 0259370525, 0903706648,0903244471, 02 59370430
e-mail: daniel.kuba@szu.sk, ncot2@ncot.sk
TC Bratislava
Regionálny koordinátor:

MUDr. Martin Chrastina PhD.
t.č.: 0917/ 546 022
e-mail:
martin_chrastina@hotmail.com
TC Banská Bystrica
Regionálny koordinátor

MUDr. Jana Mačičáková
t.č.: 0907/ 832 331
e-mail:
 macicakova@mail.t-com.sk​​
TC Martin
Regionálny koordinátor:

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
t.č. : 043/ 420 34 98, 0905/764 502
e-mail: juraj.miklusica@gmail.com
TC Košice
Regionálny koordinátor:

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
t.č.: 0903/ 193 089
e-mail: rosenberger.jaroslav@gmail.com
Bratislava Kramáre
Mgr. Mariana Kovácsová
t.č.: 02/5954 2940, 0908 733 303
fax: 02/ 5954 2988
e-mail: transplantacne@ kramare.fnspba.sk
Banská Bystrica
MUDr. Jana Mačičáková
t.č.: 0907/ 832 331
e-mail:
mac​icakova@mail.t-com.sk
Čadca
MUDr. Iveta Vavrová
t.č.: 0905/ 802 599
e-mail: oaim@nspcadca.sk
Bardejov
MUDr. Juraj Holtman
t.č.: 054/ 478 84 36
0918/ 764 121
e-mail: jurajholtman@nsp-bardejov.sk
Bratislava sv. C+M
MUDr. Juraj Nechojdoma
t.č.: 02/ 6867 3347
e-mail: jurajn@post.sk
Banská Bystrica – DFN
MUDr. Oliver Petrík
t.č.: 048/ 472 65 54, 65
e-mail: opetrik@dfnbb.sk
Dolný Kubín
MUDr. Jana Rybanská
t.č.: 043/ 580 15 56, 514
e-mail: nspdk@nspdk.sk
Humenné
MUDr. Sergej Suško
t.č.: 057/ 770 62 96
e-mail: sergej.susko@nsphe.sk
Bratislava Ružinov
MUDr. Renáta Andrejčáková
t.č.: 02/ 48 234 100, 700, 0903 184 316
e-mail: renata.andrejcakova@ gmail.com
Banská Bystrica - SÚSCCH MUDr. Ivan Jób
t.č.: 048/ 433 34 06
e-mail: job@suscch.eu
Liptovský Mikuláš
MUDr. Viktor Hegeduš
t.č.: 044/ 556 33 44
e-mail: riaditelstvo@nsplm.sk
Kežmarok
MUDr. Serhiy Rak
t.č.: 052/ 451 2276
e-mail: sehiyrak@msn.com
Bratislava DFNsP
MUDr. Rudolf Riedel
t.č.: 0917/ 461 437
e-mail: riedel@dfnsp.sk
Bojnice - Prievidza
MUDr. Maroš Stano
t.č.: 046/ 511 21 78
e-mail: stano.maros@zoznam.sk
Martin
Mgr. Alexander Szendrey
t.č.: 043/ 420 34 98, 0905/764 502
e-mail: sendrey@atlas.sk
Košice FNLP SNP
MUDr. Boris Bočev
t.č.: 055/ 640 45 28, 41 43
e-mail:
borisbocev14@gmail.com
Bratislava NÚSCH
MUDr. Ingrid Olejárová
t.č.: 0903/ 232 073, 02/ 593 202 64
e-mail: olejarova@nusch.sk
Brezno
MUDr. Ján Mačkin
t.č.: 048/ 630 23 42, 349
e-mail: sekretariat@nspbr.sk
Považská Bystrica
MUDr. Renáta Piačková
t.č.: 042/ 430 42 84
e-mail: oaim@nemocnicapb.sk
Košice - FNLP R43
MUDr. Ján Michlík
t.č.: 0907/ 360 910
e-mail: jan.michlik@zoznam.sk
Bratislava DKC
MUDr. Rudolf Poruban
t.č.: 0911/ 650 653
e-mail: poruban@dkc-sr.sk
Lučenec
MUDr. Štefan Chudý
t.č.: 0907/ 348 556
e-mail: drchudy@atlas.sk
Ružomberok
MUDr. Milan Korenko
t.č.: 044/ 438 2111, 2651, 2622
e-mail: korenko@uvn.sk
Košice – VÚSCH
MUDr. Janka Beňová
t.č.: 0903/ 713 775
e-mail: jbenova@vusch.sk
Dunajská streda
MUDr. Tóth Ervín
t.č.: 031/ 557 11 72, 363
e-mail: aro@nspds.sk
Partizánske
prim. MUDr. Gabriel Krbúšik
t.č.: 0902/ 927 886
e-mail: gkrbusik@zoznam.sk
 
Trstená
MUDr. Dagmar Hritzová
t.č.: 043/ 530 72 28, 206
e-mail: hritzova.dagmar@nsptrstena.sk
Košice – DFN
MUDr. Katarína Lapšanská
t.č.: 055/ 640 45 28, 41 43
e-mail: lapsanska@dnkosice.sk
Galanta
MUDr. Ingrid Takáčová, MPH
t.č.: 031/ 783 35 22, 594
e-mail: nspga@nemocnica-galanta.sk
Revúca
MUDr. Vigodová Tatiana
t.č.: 058/ 483 33 33
e-mail: nsprevuca@nsprevuca.sk
Žilina
MUDr. Eva Moresová
t.č.: 041/ 511 08 45
e-mail: emoresova@atlas.sk
Košice - Šaca
MUDr. Ján Slávik
t.č.: 055/ 723 43 60
e-mail:
jslavik@nemocnicasaca.sk
Komárno
MUDr. Andrej Rosinský
t.č.: 035/ 790 92 33
e-mail: drararo@pobox.sk
sekretariat.kn@forlife.sk
Rimavská Sobota
MUDr. Róbert Rajský
t.č.: 0918/ 185 700
e-mail: rRajsky@zoznam.sk
  Kráľovský Chlmec
MUDr. Gita Nagyová
t.č.: 0905 643 233
e-mail: koordinatornspkch@dornet.sk
Levice
MUDr. Miruška Kršiaková
t.č.: 0902/ 934 532
e-mail: miruska.krsiakova@ nsplevice.sk
Trenčín
MUDr. Tomáš Šulík
t.č.: 032/ 656 62 18
e-mail: suliktomas@gmail.sk
  Krompachy
MUDr. Adriana Dzugasova
t.č.: 053/ 418 62 21
e-mail: adriana.dzugasova@gmail.com
Malacky
MUDr. Alena Volnárová
t.č.: 0915/ 851 120
e-mail: alena.volnarova@ nemocnicna.sk
Veľký Krtíš
MUDr. Milan Panenko
t.č.: 047/ 483 09 91
e-mail: sekretatriat@nspvk.sk
Levoča
MUDr. Tomáš Jankura
t.č.: 053/ 451 26 51-4 kl.395
e-mail: oaim@levnemoc.sk
Nitra
MUDr. Marián Kertézs
t.č.: 0907/ 734 961
e-mail: kertezs@gmx.net
Zvolen
MUDr. Denisa Tomaľová
t.č.: 045/ 520 676
e-mail: oaimvrch@nspzv.sk
Michalovce
MUDr. Oľga Smaržíková
t.č.: 0911/ 622 543
e-mail: smarzikova@zoznam.sk
Nové Zámky
MUDr. Štefan Krbila
t.č.: 035/ 691 22 26
e-mail: krbila@nspnz.sk
Žiar nad Hronom
MUDr. Ladislav Kukolík
t.č.: 045/ 670 93 70
e-mail: kukolik@nemocnicazh.sk
Poprad
MUDr. Anton Laincz
t.č.: 052/ 712 54 34
e-mail: laincz@nemocnicapp.sk
Piešťany
MUDr. Daniela Bedřichová
t.č.: 033/ 795 53 33
e-mail: sekretariat@naw.sk
Prešov
MUDr. Ľubomír Kožár
t.č.: 051/701 16 29
e- mail: kozar@fnsppresov.sk
Skalica
MUDr. Ivo Horský
t.č.: 034/ 696 91 08
e-mail: i.horsky@email.cz
Rožňava
MUDr. Beáta Farkasová
t.č.: 058/ 777 17 44, 256
e-mail: riadnsp@stonline.sk
Šahy
MUDr. Anas Ismail
t.č.: 0903/ 157 956
e-mail: gynekologia@nsp.sahy.sk
riaditel@stonline.sk
  Snina
MUDr. Norbert Orinín
t.č.: 057/ 787 12 41
e-mail: oaim@nemocnicasnina.sk
Topoľčany
MUDr. Michaela Ciulisová
t.č.: 038/ 535 12 55
e-mail: michaela.ciulisova@ hospitalto.sk
Spišská Nová Ves
MUDr. Štefan Zelený
t.č.: 053/ 419 94 23
e-mail: oaim.oddelenie@nspsnv.sk
Trnava
MUDr. Miriam Jančovičová

t.č.: 0908/ 165 983
e-mail: mirka.jan@centrum.sk
  Stará Ľubovňa
MUDr. Štefan Repka
t.č.: 0903/ 480 776
e-mail: s.repka@slnet.sk
Zlaté Moravce
MUDr. Jarmila Dekrétová
t.č.: 0905/ 291 626
e-mail: ondrejmiskova@stonline.sk sekretariat@nemocnica-zm.eu
Svidník
MUDr. Sabanoš Ladislav
t.č.: 0915/ 910 321
e-mail: nspsk@nspsk.sk
  Trebišov
MUDr. Eva Domaracká
t.č.: 056/ 666 02 33, 08 85
e-mail: eldor@centrum.sk
Vranov nad Topľou
MUDr.Jana Gyoriová
t.č.: 057/ 486 58 85, 442 27 41
e-mail: drbjakova@vnno.eu

a