Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zásady akreditácie

ZMENA Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
Od 1. februára 2019 nadobudla účinnosť ZMENA Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov.
Aktuálne znenie je vydané vo Vestníku MZ SR, ročník 67, čiastka 1 – 3, elektronickú verziu uverejníme v krátkom čase.

Čiastka formát
.pdf
Čiastka 32-42
31. júla 2017
Ročník 65
vestnik-2017-32-42.pdf