​Prístup ku kvalitnej liečbe v čo najkratšom časovom úseku je základným pilierom pri záchrane života. Komunikačná technológia STEMI už viac ako rok pomáha záchranárskym posádkam pri poskytovaní včasnej pomoci ľuďom s infarktom myokardu či cievnej mozgovej príhody. STEMI bolo nedávno ocenené aj odbornou verejnosťou a zvíťazilo v kategórii IT PRODUKT roka 2018. Ceny sú odovzdávané v rámci slávnostného galavečera  IT Gala s históriou oceňovania technologických inovácií od roku 2001.

Technológia umožňuje prostredníctvom smartfónu okamžitú obrazovú a hlasovú konzultáciu v prípade infarktu myokardu, vrátane EKG a taktiež cievnej mozgovej príhody. „Záchranár v teréne tak dokáže priamo komunikovať s lekárom v nemocnici. Tím v zdravotníckom zariadení zároveň paralelne vidí prostredníctvom aplikácie polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Vie tak pripraviť podmienky pre prijatie pacienta. Ocenenie aplikácie nás veľmi teším a poďakovanie patrí celému tímu, ktorý sa na tomto projekte podieľal,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 

Zámerom uvedenia komunikačnej technológie do praxe bolo zlepšenie manažmantu pacienta, minimalizovanie časových strát, nakoľko o záchrane života pri týchto diagnózach, resp. ďalšej kvalite života, rozhodujú v niektorých prípadoch minúty. „Podstatou je, aby bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť na takom najbližšom pracovisku, ktoré je na to adekvátne vybavené a pripravené,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.