Investujeme do nemocníc – rekonštrukcia, modernizácia a nové prístrojové vybavenie sú nevyhnutnou súčasťou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti.  Obnova Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici predstavuje masívnu investíciu v objeme viac ako 100 mil. eur. „Rekonštrukcia sa uskutoční za plnej prevádzky nemocnice, pacienti v regióne nebudú pociťovať žiadne obmedzenie zdravotnej starostlivosti,“  povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Materiál týkajúci sa rekonštrukcie banskobystrickej nemocnice schválila vláda. „Ide o rozhodnutie, ktoré je plne v súlade so stratifikáciou a s dlhodobou víziou zdravotníctva,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini. Zámerom je, aby sa rekonštrukcia začala v priebehu roka 2019. Predpokladaný termín ukončenia je rok 2023.


Ciele projektu:
- zrekonštruovanie koncovej nemocnice, aby spĺňala procesné a logistické požiadavky,
- optimálne rozloženie a dimenzovanie pracovísk nemocnice s moderným vybavením,
- poskytovanie najnáročnejšej zdravotnej starostlivosti pre spádovú oblasť  Banskobystrického kraja a v niektorých odbornostiach pre obyvateľov celej SR,
- vysokošpecializovaná akútna, diagnostická, operačná a  intenzivistická starostlivosť,
- flexibilita a efektívnosť využívania lôžkového fondu,
- rekonštrukcia tepelného hospodárstva, zateplenie budov a výmena vnútorných rozvodov, predĺži sa prevádzková životnosť budov a nemocnice ako takej,
- odstránenie problémov s technickou udržateľnosťou budov, ako aj finančných problémov, ktoré sú následkom často neefektívnych procesov (budovy sú na hranici technickej životnosti, ale ako komplex predstavujú fungujúci celok).

Postavenie nemocnice v regióne

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici má jedinečné postavenie, nakoľko je v spádovej oblasti približne 660-tis. obyvateľov jediným koncovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Fakultná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja, niektoré špecializované služby a výkony sú vzhľadom na špecifickosť poskytované pacientom z celého Slovenska - ide najmä o transplantačný program obličiek a pečene. Ako jediné zdravotnícke zariadenie v kraji zároveň realizuje transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. Medzi ďalšie jedinečné služby patrí roboticky asistovaná chirurgia (chirurgia, urológii, gynekológia a ORL), ktorú nemocnica vykonáva zatiaľ ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku a počet týchto výkonov má stúpajúcu tendenciu (v roku 2017 ich bolo 377). K nadregionálnym zdravotníckym službám patria výkony neurochirurgie a intervenčnej rádiológie v programe „Stroke centra“.