​Dôležitosť prevencie pre zlepšovanie kvality života zdôraznil štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik, ktorý dnes otvoril Konferenciu Preventívna medicína VIII.
Štátny tajomník pripomenul, že medzi priority ministerstva patria otázky, ako predchádzať chorobám, ako zastaviť ich šírenie či vznik, zlepšovať kvalitu života a zvyšovať počet rokov prežitých v zdraví. Jednoznačne je našim cieľom zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života. Aj preto ministerstvo odštartovalo Rok prevencie, aby sa zvýšila informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok a taktiež posilnil včasný záchyt ochorení a skríning. Štátny tajomník doplnil, že nakoľko prevencia, je základným predpokladom včasnej diagnostiky a  úspešnej liečby, aj preto sme rozšírili  rozsah preventívnych prehliadok  hradených z verejného zdravotného poistenia.
 
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik otvoril Konferencie Preventívna medicína VIII. Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik otvoril Konferencie Preventívna medicína VIII.