Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Wed, 19 Jun 2019 01:55:18 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx V utorok až štvrtok od 09.00 do 11.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie https://www.mzsr.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20190613 Nadpis plný: V utorok až štvrtok od 09.00 do 11.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie
Dátum článku: 13. 6. 2019
]]>
Valenčík Ivan Thu, 13 Jun 2019 11:47:04 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20190613
Stravovacie návyky a správanie školákov sú známe https://www.mzsr.sk/Clanok?skolaci-zdravie-navyky Nadpis plný: Stravovacie návyky a správanie školákov sú známe
Dátum článku: 13. 6. 2019
Obsah stručný:

​Konzumácia ovocia a zeleniny rastie, naopak, sladené  a energetické nápoje pijú školáci menej – aj tieto zistenia vyplývajú z národnej správy, ktorú dnes predstavilo verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a kanceláriou WHO v Bratislave.

]]>
Korgová Katarína Thu, 13 Jun 2019 10:27:16 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?skolaci-zdravie-navyky
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://www.mzsr.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materialov 01.07.2019 – 30.09.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.mzsr.sk/Clanok?zkszm-201907 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materialov 01.07.2019 – 30.09.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 12. 6. 2019
]]>
Valenčík Ivan Wed, 12 Jun 2019 11:42:06 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?zkszm-201907
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 01.07.2019 – 30.09.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.mzsr.sk/Clanok?zkzp-201907 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 01.07.2019 – 30.09.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 11. 6. 2019
]]>
Valenčík Ivan Tue, 11 Jun 2019 11:39:08 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?zkzp-201907
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica https://www.mzsr.sk/Clanok?vysledok-vk-dfnsp-bb-gr Nadpis plný: Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dátum článku: 5. 6. 2019
]]>
Valenčík Ivan Wed, 05 Jun 2019 10:45:53 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?vysledok-vk-dfnsp-bb-gr
Na Slovensku žije s darovaným orgánom až 4000 ľudí https://www.mzsr.sk/Clanok?na-slovensku-zije-s-darovanym-organom-az-4000-ludi Nadpis plný: Na Slovensku žije s darovaným orgánom až 4000 ľudí
Dátum článku: 6. 6. 2019
Obsah stručný:

​Viac ako štyritisíc zachránených ľudských životov na Slovensku – to je bilancia darcovského a transplantačného programu od roku 1990, ktorý sa realizuje na štyroch špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Len v minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií, z toho až 146 transplantácií obličiek. Na problematiku darcovského a transplantačného programu upozorňuje už štyri roky aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

]]>
Valenčík Ivan Thu, 06 Jun 2019 11:32:48 GMT https://www.mzsr.sk/Clanok?na-slovensku-zije-s-darovanym-organom-az-4000-ludi