Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Wed, 19 Jun 2019 01:56:04 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx TelefonnyZoznamMzSrPodlaMena https://www.mzsr.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr-podla-mena Titulok: Telefónny zoznam MZ SR - podľa mena ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:23 GMT https://www.mzsr.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr-podla-mena TelefonnyZoznamMzSr https://www.mzsr.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr Titulok: Telefónny zoznam MZ SR - podľa sekcií ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:21 GMT https://www.mzsr.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr rezidenti-vzory-zmluv https://www.mzsr.sk/?rezidenti-vzory-zmluv Titulok: Vzor dohody medzi zamestnávateľov a zamestnancom-rezidentom ]]> Valenčík Ivan Wed, 08 Feb 2017 12:53:24 GMT https://www.mzsr.sk/?rezidenti-vzory-zmluv rezidenti https://www.mzsr.sk/?rezidenti Titulok: REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM ]]> Valenčík Ivan Wed, 18 Jul 2018 05:29:33 GMT https://www.mzsr.sk/?rezidenti HlavniOdbornici https://www.mzsr.sk/?hlavni-odbornici Titulok: Hlavní a krajskí odborníci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:35 GMT https://www.mzsr.sk/?hlavni-odbornici PovolenieNaVyuzivaniePrirodnychLiecivychAMineralnyralnychZdrojov2 https://www.mzsr.sk/?povolenie-na-vyuzivanie-prirodnych-liecivych-a-mineralnych-zdrojov-2 Titulok: Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov ]]> Hečko Miroslav Wed, 07 Aug 2013 10:55:27 GMT https://www.mzsr.sk/?povolenie-na-vyuzivanie-prirodnych-liecivych-a-mineralnych-zdrojov-2 VeduciZamestnanci3 https://www.mzsr.sk/?veduci-zamestnanci-3 Titulok: Vedúci zamestnanci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:38 GMT https://www.mzsr.sk/?veduci-zamestnanci-3 PotvrdzovanieRovnocennostiZdravotnickehoVzdelaniaZenskejRepubliky https://www.mzsr.sk/?potvrdzovanie-rovnocennosti-zdravotnickeho-vzdelania-ziskaneho-na-uzemi-slovenskej-republiky Titulok: Potvrdzovanie rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach získaného na území Slovenskej republiky ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:04:03 GMT https://www.mzsr.sk/?potvrdzovanie-rovnocennosti-zdravotnickeho-vzdelania-ziskaneho-na-uzemi-slovenskej-republiky SPDTP https://www.mzsr.sk/?spdtp Titulok: Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy ]]> Hečko Miroslav Thu, 08 Nov 2018 08:22:12 GMT https://www.mzsr.sk/?spdtp VestnikyMzSr https://www.mzsr.sk/?vestniky-mz-sr Titulok: Vestníky MZ SR ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:06:59 GMT https://www.mzsr.sk/?vestniky-mz-sr kat-a-ceny https://www.mzsr.sk/?kategorizacia-a-ceny Titulok: Kategorizácia a ceny ]]> Valenčík Ivan Tue, 31 Jan 2012 10:00:55 GMT https://www.mzsr.sk/?kategorizacia-a-ceny mzsr-vedecka-rada https://www.mzsr.sk/?mzsr-vedecka-rada Titulok: Vedecká rada MZ SR ]]> Valenčík Ivan Wed, 21 Jun 2017 08:32:50 GMT https://www.mzsr.sk/?mzsr-vedecka-rada statuty-KK-KR-OPS https://www.mzsr.sk/?statuty-kategorizacnych-komisii-kategorizacnych-rad-a-odbornych-pracovnych-skupin-zriadenych-podla-zakona-c-363-2011-z-z Titulok: Štatúty kategorizačných komisií, kategorizačných rád a odborných pracovných skupín zriadených podľa zákona č. 363/2011 Z. z. ]]> Valenčík Ivan Wed, 29 Feb 2012 08:19:19 GMT https://www.mzsr.sk/?statuty-kategorizacnych-komisii-kategorizacnych-rad-a-odbornych-pracovnych-skupin-zriadenych-podla-zakona-c-363-2011-z-z LegislativaOKM https://www.mzsr.sk/?legislativa-okm Titulok: Legislatíva ]]> mzsr Sun, 13 Nov 2011 14:43:04 GMT https://www.mzsr.sk/?legislativa-okm OdborKrizovehoManazmentu https://www.mzsr.sk/?odbor-krizoveho-manazmentu Titulok: Odbor krízového manažmentu ]]> mzsr Tue, 25 Oct 2011 08:47:21 GMT https://www.mzsr.sk/?odbor-krizoveho-manazmentu KontaktyOKM https://www.mzsr.sk/?kontakty-okm Titulok: Kontakty ]]> mzsr Fri, 11 Nov 2011 15:28:17 GMT https://www.mzsr.sk/?kontakty-okm