Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Zmluvy 2000-2005

2005

Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
53/2005ASPENA, s.r.o.Prekladateľské a tlmočnícke služby   MZ SR MZ SR
23.12.2005
 
54/2005JURIGA, spol s r.o.Kúpna zmluva (náplne do kancelárskych strojov)   MZ SR MZ SR
28.12.2005
predmet zmluvy dodávaný na základe objednávok
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve   MZ SR MZ SR  
  Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve   MZ SR MZ SR  
56/2005PosAm, s.r.o.Čiastková kúpna zmluva
35111,359
  MZ SR MZ SR
9.12.2005
 
 

2004
Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
19/2004REDI TOUR, s.r.o.Zmluva na zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb    MZ SRMZ SR
1.4.2004
ceny za jednotlivé letenky bude uvedená pri jednotlivých variantoch realizácie cesty
  Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb   MZ SRMZ SR
31.3.2005
úprava zloženia dohodnutej ceny
33/2004GEO Slovakia, s.r.o.Zmluva o dielo (kontrolné merania a rozbory vôd v ochranných pásmach I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych vôd)
159225,52
  MZ SRMZ SR
16.7.2004
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR úprava termínu úhrady
29/2004VAREZ INTERIER, s.r.o.Rámcová zmluva na dodanie a montáž nábytku   MZ SRMZ SR
1.10.2004
 
41/2004SOFTIP, a.s.Zmluva o dielo (rozšírenie aplikačného programového vybavenia inf. systému CRP SR)
23288,588
  MZ SRMZ SR
29.10.2004
 
48/2004Group 4 Falck Services, s.r.o.Zmluva o dielo (bezpečnostný systém ochrany vstupov do budovy MZ SR)
19354,777
  MZ SRMZ SR
9.9.2004
 
51/2004IMPROMAT - Slov. spol. s r.o.Kúpna zmluva
25675,496
  MZ SRMZ SR
25.10.2004
 
52/2004GEODÉZIA Bratislava, a.s.Zmluva o dielo (vyznačenie hraníc ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd)
62818,064
  MZ SRMZ SR
25.10.2004
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR
16.12.2004
úprava termínu úhrady
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo    MZ SRMZ SR
16.11.2005
úprava celkovej ceny smerom nadol, ako aj úprava niektorých článkov ZoD
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR
6.9.2006
úprava celkovej ceny za zhotovenie diela, ako aj úprava niektorých článkov ZoD
  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR
23.11.2007
úprava čl. VI ZoD
  Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR
21.8.2008
úprava celkovej ceny, ako aj niektorých článkov ZoD
56/2004PosAm, s.r.o.Čiastková kúpna zmluva
131217,19
  MZ SRMZ SR
16.11.2004
 
58/2004TEMPEST, spol. s r.o.Kúpna zmluva (dodávka serverového riešenia pre informačný systém MZ SR)
65900,02
  MZ SRMZ SR
18.11.2004
 
68/2004PosAm, s.r.o.Čiastková kúpna zmluva
17950,408
  MZ SRMZ SR
15.12.2004
 

2003

Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
63/2003Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.Zmluva o dielo (elektrická požiarna signalizácia budovy MZ SR)
31816
3992
35808
MZ SRMZ SR
13.10.2003
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
3992
 MZ SRMZ SR
12.11.2003
 
64/2003ARDOS AZ, spol. s r.o.Zmluva o dielo (bezpečnostný kamerový systém budovy MZ SR)
33886
4275
37273
MZ SRMZ SR
16.10.2003
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
4275
 MZ SRMZ SR
11.11.2003
predmetom dodatku - práce nad rámec ZoD (dodávka, montáž)
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo   MZ SRMZ SR
21.11.2003
zníženie celkovej ceny za predmet zmluvy - úspora 864,10 € s DPH
73/2003PosAm Bratislava, s.r.o.Rámcová zmluva na dodanie počítačových zostáv   MZ SRMZ SR
24.11.2003
RZ bol stanovený objem dodávok počas platnosti RZ na základe čiastkových zmlúv
74/2003PosAm Bratislava, s.r.o.Čiastková kúpna zmluva
37897
  MZ SRMZ SR
25.11.2003
 
75/2003PosAm Bratislava, s.r.o.Čiastková kúpna zmluva
44965
  MZ SRMZ SR
27.11.2003
 

 

2002

Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
13/2002
TRONET, a.s.Kúpna zmluva (nákup hardvéru pre potreby MZ SR)47 580,50  MZ SR MZ SR
21.6.2002
 
 
 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve   MZ SR MZ SR
26.7.2002
úprava termínu úhrady kúpnej ceny
14/2002ALUMONT s.r.o.Zmluva o dielo na dodávku stavby: Rekonštrukcia sály nad kuchyňou budovy MZ SR, Limbová 2, Bratislava; objekt: SO 401, SO 402
673510
 
817009
MZ SR MZ SR
29.5.2002
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   MZ SR MZ SR
11.9.2002
stanovenie finančného limitu obstarávateľa pre rok 2002 (t.j. pre rok 2002 sa bude stavať len do výšku tohto limitu)
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 
54849
 MZ SR MZ SR
30.6.2003
doplnenie stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo   MZ SR MZ SR
7.7.2003
zmena termínu plnenia - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa
  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo  
11886
 MZ SR MZ SR
12.11.2003
doplnenie stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie (vybudovanie chránených priestorov pre MZ SR)
  Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo  
52462
 MZ SR MZ SR
24.11.2003
doplnenie stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie
  Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo 
24303
 MZ SR MZ SR
29.6.2004
doplnenie stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie
19/2002Kapsch Telecom spol. s r.o.Zmluva o dielo (dobudovanie telefónnej ústredne)
1074884
  MZ SR MZ SR
9.7.2002
 
25/2002TRONET, a.s.Kúpna zmluva (nákup hardvéru pre potreby MZ SR)
42052
  MZ SR MZ SR
24.10.2002
 
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve   MZ SR MZ SR
22.11.2002
úprava termínu úhrady kúpnej ceny

 

2001

Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
7/2001Architektonická kancelária A2TZmluva o dielo (posúdenie súčasného stavu a návrh rozsahu rekonštrukcie strešných plášťov pre budovu MZ SR, vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby)
22957
5671
28627
MZ SRMZ SR
4.4.2001
 
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
125
 MZ SRMZ SR
5.2.2002
predmetom dodatku- vypracovanie projektu deliacej priečky na I. posch. budovy MZ SR
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 
5545
 MZ SRMZ SR
24.10.2002
predmetom dodatku- vypracovanie projektov dodatkov a zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby
11/2001Porsche Slovakia, spol. s r. o.Kúpna zmluva
66959
  MZ SRMZ SR
22.6.2001
 
12/2001T.P.K. s.r.o.Zmluva o dielo na dodávku stavby "Adaptácia výmenníkovej stanice na plynovú kotolňu" v budove MZ SR, Limbová 2, Bratislava"
163048
25742
185892
MZ SRMZ SR
21.6.2001
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku stavby "Adaptácia výmenníkovej stanice na plynovú kotolňu" v budove MZ SR, Limbová 2, Bratislava"  
25742
 MZ SRMZ SR
23.8.2001
úprava DPH, doplnenie prác nad rámec pôvodného rozsahu
17/2001Želeňáková Albína, Ing., CSc. - SIB Zmluva o dielo na dodávku stavby "Rekonštrukcia budovy MZ SR, I. etapa, strecha a vstupná časť"; Objekt: SO 101 Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy
124922
  MZ SRMZ SR
14.8.2001
 
20/2001Architektonická kancelária A2TZmluva o dielo (vypracovanie projektovej dokumentácie pre realiz. stavby Rekonštrukcia sály nad kuchyňou budovy MZ SR; Objekt: SO 401, SO 402)
21298
  MZ SRMZ SR
8.10.2001
 

 

2000

Č. zmluvy
Dodávateľ
Predmet zmluvy/ názov zmluvy
Zmluvne dohodnutá čiastka
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort
Objednávateľ
Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
35/2000Axon Pro spol. s r.o.Zmluva o dielo
88885,91
6033
94919
MZ SRMZ SR
6.10.2000
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
6033
 MZ SRMZ SR
4.12.2000
úprava ceny v dôsledku zmeny kurzu USD voči SKK a taktiež v dôsledku upresnenia rozmiestnenia inštalovaných zásuviek a rozšírenia ich počtov
25/2000IZOLSTAV, Ing. Jozef BlaženecZmluva na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy MZ SR, Limbová 2, Bratislava
54628,86
1670
56299
MZ SRMZ SR
22.9.2000
 
  Dodatok č. 1 k na dodávku stavby Rekonštrukcia strechy kuchyne budovy MZ SR, Limbová 2, Bratislava  
1670
 MZ SRMZ SR
23.10.2000
predmetom dodatku je doplnenie prác navyše
26/2000ALUMONT s.r.o.Zmluva o dielo na dodávku stavby Rekonštrukcia hygienických, sociálnych a obslužných priestorov v budove MZ SR, Limbová 2, Bratislava
46747,79
13849
60596
MZ SRMZ SR
22.9.2000
 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
13849
 MZ SRMZ SR
24.11.2000
doplnenie prác nad rámec pôvodného rozsahu rekonštrukcie
30/2000Porsche Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluva
68314,28
  MZ SR MZ SR
27.9.2000
 
31/2000IMPROMAT Slov. s.r.o.Kúpna zmluva
39599,58
  MZ SR MZ SR
20.10.2000
 
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve   MZ SR MZ SR
11.6.2007
úprava servisných podmienok
34/2000Securiton servis, s.r.o.Zmluva na poskytovanie strážnej služby   MZ SR MZ SR
25.10.2000
suma 4,29/1 pracovník/1 hod.
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. stráž. služby    MZ SR MZ SR
29.12.2000
úprava výkonu strážnej služby
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. stráž. služby    MZ SR MZ SR
20.5.2002
úprava hodinovej sadzby 3,65 € bez DPH/1 pracovník
  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyt. stráž. služby    MZ SR MZ SR
30.12.2002
úprava hodinovej sadzby 4,50 € s DPH/1 pracovník
  Dodatok č. 4 k Zmluve o poskyt. stráž. služby    MZ SR MZ SR
30.1.2004
úprava hodinovej sadzby 3,82 € bez DPH/1 pracovník
33/2000Porsche Slovakia, s.r.o.Kúpna zmluva
72001,1
  MZ SR MZ SR
9.11.2000
 
2/2001SOFTIP, a.s.Zmluva na vykonávanie údržby aplikačného programového vybavenia informačného systému centrálneho registra poistencov Slovenskej republiky a poskytovanie podporných služieb
44291
  MZ SR MZ SR
22.12.2000