Tlačiť Späť

Domov

Často kladené otázky

 1. Za ktoré zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia neplatí poistenec?

  1. vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,
  2. vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,
  3. vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, 
  4. vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
  5. vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, 
  6. vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára, g) zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
  7. vystavenie tlačiva "Hlásenie o úraze" a tlačiva "Hlásenie choroby z povolania",
  8. vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.


 2. Má pacient po ošetrení u stomatológa nárok na reklamáciu?

  ​Podľa liečebného poriadku je liečba zubného kazu výplňou len čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia (pacientovi je doúčtovaná položka aj za materiál, ktorý zdravotná poisťovňa nezaradila do verejného zdravotného poistenia a je finačne náročný) Záruka je možná len na poskytnutý materiál a to len na 6 mesiacov. Na liečebný postup nemožno poskytnúť záruku, pretože ošetrenie v ústnej dutine je ovplyvnené biologickými vlastnosťami zubov, kvalitou slín, mikrobiologickým zložením ústnej dutiny, úrovňou ústnej hygieny, kvalitou stravovania, aj celkovým zdravotným stavom pacienta.


 3. Aký typ vodičského preukazu musí mať vodič záchrannej zdravotnej služby?

  ​Vzhľadom na to, že všetky vozidlá záchrannej zdravotnej služby sú kvalifikované ako osobné motorové vozidlá typu M 1 a sú prevažne konfigurované ako motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg, vyžaduje sa od uchádzača, ktorý chce pracovať v záchrannej zdravotnej službe, vodičský preukaz typu B.