Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Kontakty

Kontakt

​​ 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 73 111
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk


Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Štvrtok:  8.00 - 15.00 hod.
Piatok:                     8.00 - 14.00 hod. 

 

Ďalšie kontakty:
minister@health.gov.sk
mzsr.podatelna@health.gov.sk

Nahlasovanie korupcie:
korupcia@health.gov.sk


www.slovensko.sk


Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Hlavní a krajskí odborníci

Kontakty MZ SR:

Kancelária ministra
MUDr. Mgr. Michala Palkoviča, PhD. MHA, MPH

+421 2 593 73 228
generálna riaditeľka: JUDr. Viera Adamová
Sekretariát štátnej tajomníčky MZ SR
prof. PhDr. Mgr. Moniky Jankechovej, PhD.

+421 2 593 73 341
Kancelária štátnej tajomníčky
+421 2 593 73 405
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
+421 2 593 73 126

Kancelária štátneho tajomníka

+421 2 593 73 372

Sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu
Ing. Michala Beláka
+421 2 593 73 113
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
+421 2 593 73 197
Sekcia farmácie a liekovej politiky
+421 2 593 73 364
generálny riaditeľ: Mgr. Peter Polák, PhD.
Sekcia zdravia
+421 2 593 73 273
generálny riaditeľ: Ing. Peter Čvapek, MPH
Sekcia krízového riadenia
+421 2 593 73 ...
generálna riaditeľka: Ing. Ildikó Kukanová
Sekcia verejného obstarávania
+421 2 593 73 297
generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Sekcia digitalizácie a informatiky
+421 2 593 73 409
generálny riaditeľ: Ing. Lukáš Palaj
Sekcia legislatívy, práva a akcionárskych práv
+421 2 593 73 280
generálny riaditeľ: Mgr. Radoslav Krupa
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
generálny riaditeľ: Mgr. Lukáš Stanko -  poverený riadením
Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií
+421 2 593 73 385
PhDr. Milan Brdárský
Sekcia financovania
+421 2 593 73 121
generálna riaditeľka: Ing. Martina Verešová
Sekcia európskych programov a projektov
+421 2 593 73 306
generálna riaditeľka: PhDr. Katarína Naďová
 
Komunikačný odbor
Kontakt pre médiá:  
 

Mgr. Petra Lániková
hovorkyňa
Ministerstvo zdravotníctva SR
 

Tel.: +421 2 593 73 416
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: tlacove@health.gov.sk

 

 

Podania pacientskych organizácií

 

Podania pacientskych organizácií - Lieky:
ppl@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Zdravotnícke pomôcky:
ppzp@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Špeciálny zdravotnícky materiál:
ppszm@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Dietetické potraviny:
ppdp@health.gov.sk

 


Podnety od organizácií, ktoré prichádzajú vo svojej činnosti do kontaktu s pôsobnosťou MZ SR a nemajú existujúcu spoluprácu s organizačnými útvarmi. Nie je určené pre podnety fyzických osôb.

 

      Dôležité linky: