ZVYŠOVANIE PLATOV ZDRAVOTNÍKOV V PREHĽADNÝCH TABUĽKÁCH

13. decembra 2022

​Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby.


celý článok

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu


Predmetom ponuky je hnuteľný majetok strojového, elektrotechnického, stavebného charakteru a zariadenia trafostanice, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 v znení neskorších predpisov.

celý článok

Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová


Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť vytvoriť nové ambulancie v nedostatkových okresoch vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a dorast. Aj keď vyhodnotenie siete ambulantných poskytovateľov vznikalo striktne na základe analýz a zozbieraných dát z celého Slovenska, bez podpory a praktického pohľadu samosprávnych krajov by výzva nemohla byť úspešná.

celý článok

Uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov sa zjednodušuje


Podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov na Slovensku sa zjednodušujú. Zmeny umožnia plnohodnotné zapojenie pediatrov z Ukrajiny, ale aj z tretích krajín, ak budú mať záujem, do nášho zdravotného systému. „Vytvorili sme systém, ako zvýšiť počet pediatrov v ambulanciách na Slovensku,“ informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je aktuálne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.

celý článok