Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť

Organizácie v pôsobnosti MZ SR

Zoznam organizácií v pôsobnosti MZ SR a ich zástupcov:
  • príspevkové organizácie financované zo zdrojov zdravotných poisťovní
  • príspevkové organizácie napojené transferom na rozpočet kapitoly MZ SR
  • štátne podniky
  • rozpočtové organizácie

 

Zoznam_org.xlsx  

Zoznam štatutárnych orgánov akciových spoločností, ktorých 100 % akcionárom je MZSR

Zoznam_as.xlsx 

Zoznam riaditeľov neziskových organizácií, ktorých zakladateľom (spoluzakladateľom) je MZ SR a ich zástupcov

Zoznam_no.xls