Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Pohotovosti po novom

SIEŤ POHOTOVOSTÍ

​​​Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba:

  • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.

  • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

  • poskytovaná na viacerých miestach ako doteraz

Po 22.00 h. boli ambulantné pohotovosti vyťažené minimálne, v niektorých prípadoch takmer vôbec. Po novom sa bude ambulantná pohotovostná služba poskytovať na viacerých miestach, aj v regiónoch, kde doteraz nebola.
V obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovostná služba, je zdravotná starostlivosť zabezpečená na urgentnom príjme.

MZ SR vychádza v ústrety pacientom, aby sa dostali k svojim liekom a nemuseli čakať do nasledujúceho dňa. Príslušný vyšší územný celok určí, ktorá lekáreň v danom okrese bude mať pohotovostnú službu.

Prečo sme pristúpili k zmene

Doterajší systém poskytovania ambulantnej pohotovosti fungoval s veľkými problémami a lekári žiadali zmenu mnoho rokov. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo zmeny v spolupráci s odbornými spoločnosťami ako aj s hlavnými odborníkmi MZ SR pre odbor pediatrie a všeobecného lekárstva. Nový systém odstráni neúmerné preťažovanie lekárov, ktorí po službe v ambulancii strávili na pohotovosti celú noc, hoci čakáreň bola často prázdna, a ráno unavení zase nastupovali do práce v ambulanciách. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v rovnakej, prípadne vyššej kvalite ako doteraz.

Akú pomoc vyhľadať?

Ambulantná pohotovostná služba

- slúži najmä pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život. Teda pre prípady, keď by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára.

Pozor! Ambulantná pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch nemocniciach, v prípade potreby sa priamo volá záchranka

Ústavná pohotovostná služba

- známa aj ako urgentný príjem, je zdravotná starostlivosť zabezpečujúca nepretržitú dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici v prípade život ohrozujúcich stavov, či vážnych zranení

Pacientsky poplatok 2 eurá

· za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby
· ak vyhľadáte urgentný príjem v nemocnici v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese alebo obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovosť
· ak vás lekár z ambulantnej pohotovostnej služby odošle na urgentný príjem

Bez poplatku na pohotovosti budú pacienti bezprostredne po úraze. Ale pozor, oslobodenie od poplatku neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, drog alebo lieku užitého iným spôsobom, ako odporučil lekár.
Rovnako za ambulantnú pohotovosť neplatí ani poistenec, ktorý bol následne hospitalizovaný v nemocnici, alebo ak ide o maloleté dieťa a o poskytnutie starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Všetky tieto zmeny akceptovali aj odborné spoločnosti, ako napríklad Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov či Slovenská lekárnická komora.

Otázky a odpovede

  • · S akým zdravotným problémom navštíviť pohotovosť?

- ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho lekára
- ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána, pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu zhoršovaniu
- napr. pri vysokej horúčke, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na teplotu, ani zábalmi

- pri horúčke, ktorá neklesá ani po podaní primeranej dávky liekov proti horúčke a správnom ochladzovaní

- pri intenzívnej bolesti - najčastejšie brucha alebo hlavy, stupňujúcej, prudkej, neutíchajúcej, prípadne spojenej s vracaním

- pri neprechádzajúcej bolesti brucha alebo ucha

- pri nedostatočnom zavodnení organizmu (po vracaní, hnačke a nedostatočnom pití) a náhle vzniknutých problémoch s dýchaním

- u detí pri neutíšiteľnom plači

  • · Môže pacient navštíviť ktorúkoľvek ambulanciu pohotovosti?

Áno, v prípade zdravotných problémov si môže vybrať najbližšiu ambulanciu – aj mimo adresy svojho trvalého bydliska.

  • · Aký stav nepatrí na pohotovosť?

Dlhotrvajúci kašeľ, nádcha, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha, krátkodobá redšia stolica

  • · Kam sa obrátiť po 22.00 hodine?

- pri vážnych stavoch je pacientom k dispozícii ústavná pohotovostná služba v nemocniciach a vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré poskytujú nepretržitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu


Odkazy:

http://www.health.gov.sk/Clanok?Vyhlasenie-VK-na-prevadzkovanie-ambulancii-19-9-2018

 

http://www.health.gov.sk/Clanok?Sprava-o-vysledku-VK-12-09-2018


ZOZNAM NOVÝCH POHOTOVOSTÍ MZ SR zoznam priebežne aktualizuje
Bratislavský samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa

Miesto poskytovania

Mesto poskytovania
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. pre dospelých NOVAPHARM, s.r.o. Šancová 110 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. pre dospelých MED STAR, s. r. o. Strečnianska 13 Bratislava - mestská časť Petržalka
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a okres Senec pre deti a dorast NÚDCH Limbova 1 Bratislava - metská časť Nové Mesto
Malacky pre dospelých Nemocničná, a.s. Duklianskych hrdinov 34 Malacky
Malacky pre deti a dorast      
Pezinok pre dospelých Komplexná zdravotná služba, s.r.o. Bratislavská 85 Pezinok
Pezinok pre deti a dorast Komplexná zdravotná služba, s.r.o. Bratislavská 85 Pezinok
Senec pre dospelých      
Banskobystrický samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Banská Bystrica pre deti a dorast Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie Ludvika Svobodu 4 Banská Bystrica
Banská Bystrica pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Námestie L. Svobodu 1 Banská Bystrica
Banská Štiavnica pre dospelých H.A.M. Academy s.r.o. Bratská 17 Banská Štiavnica
Brezno pre deti a dorast

EUROMEDIKIDS, s.r.o.

Malinovského 2/A Brezno
Brezno pre dospelých ÍSIS s. r. o. Nám. Gen. M. R. Štefánika 11 Brezno
Detva pre dospelých  RC&T Detva, s.r.o.

 Záhradná č. 857/3

 Detva

Krupina pre dospelých Harmónia SCM, s.r.o. 29. augusta 628/23 Krupina
Lučenec pre deti a dorast  LaboraMed s.r.o.  M. Rázusa 132/26  Lučenec
Lučenec pre dospelých  LaboraMed s.r.o.  M. Rázusa 132/26  Lučenec
Poltár pre dospelých H.A.M. Academy, s.r.o. Sklárska 766/86 Poltár
Revúca pre deti a dorast      
Revúca pre dospelých MIRAMED s.r.o.

Šafárikova ulica 323/2

Revúca
Rimavská Sobota pre deti a dorast GEMERMED RS s.r.o. P. Dobšinského 4380 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota pre dospelých MIRAMED s.r.o.

Dobšinského ul. 4380

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš pre deti a dorast      
Veľký Krtíš pre dospelých

ILTOMA s.r.o.

Banícka 35 Veľký Krtíš
Zvolen pre deti a dorast MUDr. MAHUTOVÁ s.r.o. Kuzmányho nábrežie 82 Zvolen
Zvolen pre dospelých MUDr. Monika Poliaková Študentská 19 Zvolen
Žarnovica pre dospelých

 H.A.M. Academy s.r.o.

 Ul. Bystrická 481/52  Žarnovica
Žiar nad Hronom pre deti a dorast Collegium Med, s.r.o. Sládkovičova 13 Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom pre dospelých

VADEMECUM s.r.o.

Sládkovičova č. 13 Žiar nad Hronom
Prešovský samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Bardejov pre deti a dorast NsP Sv. Jakuba, n.o. Sv.Jakuba 21 Bardejov
Bardejov pre dospelých NsP Sv. Jakuba, n.o. Sv.Jakuba 21 Bardejov
Humenné pre deti a dorast BIOS, s.r.o. Ul. 1. mája 21 Humenné
Humenné pre dospelých BIOS, s.r.o. Ul. 1. mája 21 Humenné
Kežmarok pre deti a dorast Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Huncovská 42 Kežmarok
Kežmarok pre dospelých Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Dr. Daniela Fischera 7 Kežmarok
Levoča pre deti a dorast Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Probstnerova 2/3082, Levoča
Levoča pre dospelých Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Probstnerova 2/3082, Levoča
Medzilaborce pre deti a dorast BIOS, s.r.o. Komenského 134/4 Medzilaborce
Medzilaborce pre dospelých BIOS, s.r.o. Komenského 134/4 Medzilaborce
Poprad pre deti a dorast Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 Poprad
Poprad pre dospelých Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 Poprad
Prešov pre deti a dorast wesper, a.s. Jurkovičova 19 Prešov
Prešov pre dospelých wesper, a.s. Jurkovičova 19 Prešov
Sabinov pre deti a dorast Poliklinika Sabinov, a.s. SNP 1 Sabinov
Sabinov pre dospelých Poliklinika Sabinov, a.s. SNP 1 Sabinov
Snina pre deti a dorast Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 Snina
Snina pre dospelých Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 Snina
Stará Ľubovňa pre deti a dorast Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3 Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa pre dospelých Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3 Stará Ľubovňa
Stropkov pre dospelých H.A.M. Academy, s.r.o.   ul. Hviezdoslavova 34   Stropkov
Svidník pre deti a dorast Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s. MUDr. Pribulu 412/4 Svidník
Svidník pre dospelých Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s. MUDr. Pribulu 412/4 Svidník
Vranov nad Topľou pre deti a dorast MUDr. Hulaj s.r.o. Rázusova 116 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou pre dospelých MEDTIM, s. r. o. M. R. Štefánika 204 Vranov nad Topľou
Košický samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Gelnica pre dospelých MUDr. Slávka Tomašková, s.r.o. Hlavná 2 Gelnica
Košice okolie pre Košice okolie pre deti a dorast ​Poliklinika Terasa s.r.o. Toryská 1 Košice
Košice okolie pre Košice okolie pre dospelých Poliklinika Terasa s.r.o. Toryská 1 Košice
KOŠICE* pre dospelých /spádové územie Okres Košice-okolie, Košice II/ Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57 Košice
Košice pre Košice I, II, III, IV pre deti a dorast LSK PLUS s. r. o. Národná Trieda 27 Košice
Košice pre Košice I, II, III, IV pre dospelých LSK PLUS s. r. o. Národná Trieda 27 Košice
Kráľovský Chlmec pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou n. o. Nemocničná 8 Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec pre dospelých Nemocnica s poliklinikou n. o. Nemocničná 8 Kráľovský Chlmec
Michalovce pre deti a dorast KOMPROMIS spol. s. r. o. Námestie Slobody 1 Michalovce
Michalovce pre dospelých TRIGOD s. r. o. Nám. Osloboditeľov 25 Michalovce
Moldava nad Bodvou pre deti a dorast      
Rožňava pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Špitálska 1 Rožňava
Rožňava pre dospelých Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Špitálska 1 Rožňava
Sobrance pre dospelých DOZAS s r. o.  Ul. Mieru 12  Sobrance
Spišská Nová Ves pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s Jána Jánskeho 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves pre dospelých NLSPP SNV spol. s. r. o. Šafárikovo námestie 3 Spišská Nová Ves
Trebišov pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.  SNP 1079/76 Trebišov
Trebišov pre dospelých Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.  SNP 1079/76 Trebišov
Žilinský samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Bytča pre dospelých Zdravie v ohrození n.o. Sidónie Sakalovej 161/16 Bytča
Čadca pre deti a dorast Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 Čadca
Čadca pre dospelých Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 Čadca
Dolný Kubín pre deti a dorast Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín pre dospelých Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto pre dospelých KURATÍVA, s.r.o. Belanského 1346 Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš pre deti a dorast Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Palúčanská 25 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš pre dospelých Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Palúčanská 25 Liptovský Mikuláš
Martin pre dospelých ZDRAVIE Martin s.r.o. Pavla Mudroňa 11 Martin
Martin pre deti a dorast

MUDr. Vanda Pedanová,s.r.o.

Pavla Mudroňa 27 Martin
Námestovo pre deti a dorast Oravská poliklinika Námestovo ul. Červeného kríža 62/30 Námestovo
Námestovo pre dospelých Oravská poliklinika Námestovo ul. Červeného kríža 62/30 Námestovo
Ružomberok pre deti a dorast Nosko Health Prevention, s. r. o Hurbanova 5 Ružomberok
Ružomberok pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Považská 13 Ružomberok
Trstená pre deti a dorast Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstenná Mieru 549/16 Trstená
Trstená pre dospelých Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstenná Mieru 549/16 Trstená
Turčianske Teplice pre dospelých H.A.M. Academy, s.r.o. 9. mája 438/15  Turčianske Teplice 
Žilina pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinkou Žilina Vojtecha Spanyola 43 Žilina
Žilina pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinkou Žilina Vojtecha Spanyola 43 Žilina
Trenčiansky samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Bánovce nad Bebravou pre deti a dorast      
Bánovce nad Bebravou pre dospelých RZP, a.s. Hviezdoslavova 23/3 Bánovce nad Bebravou
Dubnica nad Váhom pre deti a dorast

 Fakultná nemocnica Trenčín

Pod hájom 1288/116

Dubnica nad Váhom 
Ilava pre dospelých RZP, a.s. Ľ. Štúra 3 Ilava
Myjava pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59 Myjava
Myjava pre dospelých Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59 Myjava
Nové Mesto nad Váhom pre deti a dorast LSPP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Kpt. Nálepku 2411 Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom pre dospelých LSPP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. M. R. Štefánika 1 Nové Mesto nad Váhom
Partizánske pre deti a dorast MEDVIN, s.r.o. Hrnčírikova 22/6 Partizánske
Partizánske pre dospelých Zdravotnícke stredisko MEDICENTRUM, s.r.o. Hrnčírikova 1445/7 Partizánske
Považská Bystrica pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 Považská Bystrica
Považská Bystrica pre dospelých Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 Považská Bystrica
Prievidza pre deti a dorast Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o. Nábrežná 5 Prievidza
Prievidza pre dospelých Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o. Nábrežná 5 Prievidza
Púchov pre deti a dorast      
Púchov pre dospelých DŽIVA, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55 Púchov
Trenčín pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 Trenčín
Trenčín pre dospelých RZP, a.s. Jesenského 33 Trenčín
Nitriansky samosprávy kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Komárno pre deti a dorast MEDCom s.r.o. Mederčská ul. 27A Komárno
Komárno pre dospelých MUDr. Jana Jobbágyová Senný trh 6 Komárno
Levice pre deti a dorast Nemocnica Levice s.r.o. SNP 19 Levice
Levice pre dospelých      
Nitra pre deti a dorast MUDr. Lýdia Jančíková, s.r.o. Špitálska 1 Nitra
Nitra pre dospelých HELLP, s.r.o. Špitálska 13 Nitra
Nové Zámky pre deti a dorast Detská pohotovosť NZ, s.r.o. Slovenská 11/A Nové Zámky
Nové Zámky pre dospelých CHRIMED, s.r.o. Dvorská cesta 25 Nové Zámky
Šaľa pre deti a dorast Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Nemocničná 1 Šaľa
Šaľa pre dospelých Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Nemocničná 1 Šaľa
Štúrovo pre dospelých Poliklinika NSK Štúrovo  Jesenského 85  Štúrovo
Topoľčany pre dosplých Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.  Ul. 17. novembra 1300  Topoľčany
Topoľčany pre deti a dorast Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Pavlovova 17 Topoľčany
Zlaté Moravce pre deti a dorast pre deti a dorast      
Zlaté Moravce pre dospelých

Nemocnica Zlaté Moravce

 Ul. Bernolákova 4  Zlaté Moravce
Trnavský samosprávny kraj
Pevný bod Názov poskytovateľa Miesto poskytovania Mesto poskytovania
Dunajská Streda pre deti a dorast Juvenalia, s.r.o. Veľkoblahovská cesta 23 Dunajská Streda
Dunajská Streda pre dospelých APS Dunajská Streda n.o. Veľkoblahovská cesta 23 Dunajská Streda
Galanta pre deti a dorast Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta Hodská 373/38 Galanta
Galanta pre dospelých LSPP Galanta, n.o. Hodská 373/38 Galanta
Hlohovec pre dospelých Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec
Piešťany pre deti a dorast Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterova 66 Piešťany
Piešťany pre dospelých Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterova 66 Piešťany
Senica pre deti a dorast Poliklinika Senica n.o. Sotinská 1588

Senica

Senica pre dospelých Poliklinika Senica n.o. Sotinská 1588 Senica
Skalica pre deti a dorast Juventa.sk spol. s.r.o. Koreszkova 7 Skalica
Skalica pre dospelých Juventa.sk spol. s.r.o. Koreszkova 7 Skalica
Trnava pre deti a dorast Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n.o. Starohájska 1 Trnava
Trnava pre dospelých Fakultná nemocnica Trnava Andreja Žarnova 11 Trnava
 
Príslušná farba znamená, že na pevny bod bolo vydané povolenie
Príslušná farba znamená, že na pevny bod bolo vydané poverenie
Príslušná farba znamená, že o pevný bod neprejavil niekto záujem