Chceme počuť Váš príbeh


Pomôžte WHO Svetovej zdravotníckej organizácii a slovenskej vláde zlepšiť prístup k zdravotným službám pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí tu žijú.

celý článok

Rezort zdravotníctva chce odbúrať nejasnosti medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi


Ministerstvo zdravotníctva v júli predstavilo pravidlá pre efektívne využívanie zdravotných odvodov. Nová legislatíva venuje pozornosť aj nastaveniu revíznych pravidiel. Aktuálna absencia ich nastavenia komplikuje prácu lekárom, nemocniciam, kúpeľom a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

celý článok

Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou


1.9.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok