ZVYŠOVANIE PLATOV ZDRAVOTNÍKOV V PREHĽADNÝCH TABUĽKÁCH

13. decembra 2022

​Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby.


celý článok

Rezidentské štúdium pokračuje, pediatri aj ďalší budú prijímaní od októbra v inovovanom programe


Od 1. februára tohto roka sa umožňuje zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Lekári, samozrejme, aj naďalej majú naďalej možnosť zaradenia sa do všetkých špecializačných odborov aj mimo rezidentského štúdia. Ministerstvo zdravotníctva SR zoznam zaradených špecializačných odborov do rezidentského štúdia pre zdravotnícke povolanie lekár opätovne prehodnotí k októbru roka 2023.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava

celý článok

PNMI, n. o., Michalovce – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku


Prebytočným prioritným majetkom je pozemok o výmere 46 055 m2 na parcele č. 1556/1 katastrálneho územia Stráňany, obec Michalovce

celý článok