O krok bližšie k novej univerzitnej nemocnici

23. januára 2020

​Búranie rozostavaného skeletu nemocnice na bratislavských Rázsochách pokračuje podľa plánu. Z pôvodných viacerých objektov zostala už len vrchná stavba - blok kliník – aj ten je na 40% zdemolovaný.


celý článok

Rezortný protikorupčný program


Na základe planenia „Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12.decembra 2018 ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 –2023, úloha B.3 vyhodnocovať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle“

celý článok

Rekonštrukcia nemocníc, investície do modernizácie urgentov aj z prostriedkov EÚ


Ministerstvo zdravotníctva SR systematicky pracuje na lepších podmienkach v zdravotníctve, čoho dôkazom sú aj významné investície do rekonštrukcii nemocníc v uplynulých rokoch. Peniaze do zdravotníckych zariadení sú investované aj zo zdrojov Európskej únie. Na skvalitnenie zdravotníctva sa aktuálne čerpá viac ako 220 mil. eur.

celý článok

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie


podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – „Podpora duševného zdravia pre rok 2019“

celý článok

Predseda vlády SR Peter Pellegrini - poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Predseda vlády SR

viac informácií