Stratifikácia môže znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a priniesť kvalitnejšie zdravotníctvo

5. septembra 2019

Stratifikácia známa aj pod názvom Zdravá zmena prinesie do systému po prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá na základe výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta tak prinesie napríklad nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií, či zlepšenie dostupnosti kvalitnej a adresnej zdravotnej starostlivosti.


celý článok

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materialov


1.10.2019 – 31.12.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany


prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku

celý článok

V utorok až štvrtok od 09.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok