Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Správne poplatky

Správne poplatky

Platba správnych poplatkov ku konaniam podľa zákona č. 538/2005 Z. z.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel oznamuje žiadateľom o vydanie rozhodnutí a povolení Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podliehajúcich platbe správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, že s účinnosťou od 1.3.2016 bude k platbe správneho poplatku vyhotovený platobný predpis; žiadajte na adrese:

spravnepoplatkyikz@health.gov.sk alebo na telefónnom čísle 02 593 73 281

PROSÍME NEUHRÁDZAŤ VOPRED!