Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
JUDr. Zuzana Dolinková

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky


JUDr. Zuzana Dolinková


Zuzana Dolinková v rokoch 2002 až 2007 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V roku 2009 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku a získala titul JUDr.

Vo svojej profesijnej kariére od roku 2004 do roku 2007 pracovala na pozícii asistentky v advokátskej kancelárií, následne od 2008 do 2015, pôsobila ako advokátska koncipientka. V období od júla do decembra 2017 zastávala funkciu výkonnej riaditeľky v spoločnosti LEKÁR, a. s.

V rokoch 2015 až 2021 viedla Zväz ambulantných poskytovateľov, kde najprv pôsobila ako výkonná riaditeľka a neskôr, od roku 2019, aj ako predsedníčka predstavenstva a od roku 2020 aj ako prezidentka. Zastupovala takmer dve tisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, čo potvrdzuje jej 15-ročná prax v oblasti zdravotníckeho práva.

Od roku 2021 je Zuzana Dolinková podpredsedníčkou politickej strany HLAS – sociálna demokracia. Ako ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky pôsobí od 25. októbra 2023.

 

English language version


 

Štátny tajomník I.

Ing. Michal Štofko, PhD.

 

Vzdelanie

2003 – 2008 Ekonomická univerzita v Bratislave, dosiahnutý titul Ing.
2008 – 2011 Ekonomická univerzita v Bratislave, dosiahnutý titul PhD.

 

Profesijný životopis

Od 3. novembra 2023 štátny tajomník MZ SR
Apríl 2021 – november 2023 prezident Asociácie zdravotných poisťovní SR
Júl 2020 – november 2023 partner MSquare s.r.o. – poradenstvo v oblasti zdravotníckych systémov
Júl 2016 – jún 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR – riaditeľ odboru
September 2012 – október 2013 Peter Juhás – Autodoprava, prevádzkový riaditeľ
Jún 2010 – august 2012 Novartis Slovakia – data manager
Február 2009 – jún 2010 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – analytik
Február 2004 – február 2009 Sanigest International - konzultant

 


 

Štátny tajomník II.

MUDr. Ladislav Slobodník, MBA

 

Vzdelanie

1992 ukončená Jesseniova lekárska fakulta Martin, Univerzita J. A. Komenského Bratislava
1995 odborná atestácia 1. stupňa z odboru Všeobecná chirurgia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny
2003 odborná atestácia z odboru Plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia, SZU Bratislava
2014 štúdium Master of Business Administration v odbore Management zdravotnictví na Central european management institut Praha
2015 špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita J. A. Komenského Bratislava

 

Profesijný životopis

Od 3. novembra 2023 štátny tajomník MZ SR
Od apríla 2023 poradca riaditeľa v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch
Apríl 2020 – jún 2020 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva nemocnice Poprad, a.s.
Od marca 2014 plastický chirurg - vedľajší pracovný pomer v zdravotníckom zariadení Minas s.r.o. jednodňová chirurgia
Od roku 2008 plastický chirurg a odborný garant Všeobecnej nemocnice Gynpor, s.r.o. Sliač v odbore plastická chirurgia
September 2012 – júl 2018 zástupca riaditeľa a námestník pre zdravotnú starostlivosť v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok – fakultná nemocnica
November 2007 – február 2010 vedúci lekár Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, poverený vytvorením a materiálno technickým vybavením novovznikajúceho oddelenia
August 1998 – december 2021 lekár na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Jún 1996 – júl 1998 sekundárny lekár v Centre hrudníkovej chirurgie, Odborný ústav pre tuberkulózne a respiračné ochorenia vo Vyšných Hágoch
Júl 1992 – máj 1996 sekundárny lekár na Chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Zvolen