Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

 

MUDr. Marek Krajčí

 

MUDr. Marek Krajčí

Marek Krajčí sa narodil 24. marca 1974 v Bratislave. Je slovenský politik, detský kardiológ, hudobník, skladateľ a textár.
Viac ako 20 rokov pracuje ako detský kardiológ v Detskom kardiocentre SR, jedinom špecializovanom centre pre liečbu detských vrodených a získaných ochorení srdca. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií.
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 5. marca 2016 kandidoval zo štvrtého miesta na kandidátke hnutia OĽaNO -NOVA. V parlamente pôsobil ako podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Zároveň bol tieňovým ministrom zdravotníctva hnutia OĽaNO.
Vo voľbách do NR SR 29. februára 2020 kandidoval za zoskupenie OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ) a Zmena zdola zo 143. miesta a získal 35.515 hlasov voličov.
Nielen v Bratislave, ale aj v zahraničí organizoval Marek Krajčí rôzne dobrovoľnícke podujatia a charitatívne projekty, za čo získal najvyššie samosprávne vyznamenanie – Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta.
Marek Krajčí je tiež hudobník, hrá na klavíri a popri klasickej hudbe sa venoval aj hre na organ a sprevádzaniu duchovných piesní na mládežníckych stretnutiach či v kostoloch. Zároveň je autorom desiatok hymien a chválospevov, pričom patrí medzi priekopníkov chválových koncertov na Slovensku.

Ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky bol Marek Krajčí menovaný 21. marca 2020. Je ženatý, s manželkou Kamilou má 5 detí.
 

Štátny tajomník I.

JUDr. Ing. Jana Ježíková

JUDr. Ing. Jana JežíkováJana Ježíková pôsobila ako riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2015 do marca 2020. V oblasti zdravotníctva sa pohybuje už dlhší čas. V rokoch 2000 až 2002 pôsobila ako odborná referentka Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Čadci. Už v období od 2002 do 2006 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR ako riaditeľka odboru zdravotného poistenia a cien v zdravotníctve a analytička pre oblasť zdravotného poistenia, špecialistka na reformu zdravotníctva. Na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola v období rokov 2006 až 2007 členkou rozkladovej komisie pre oblasť zdravotného poistenia, ktorá je najvyšším poradným orgánom predsedu ÚDZS. V roku 2007 bola projektovou manažérkou spoločnosti bratislavskej pobočky Sanigest Internacional, Costa Rica, USA. V rokoch 2010 až 2012 pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako riaditeľka Sekcie stratégie a politiky zdravia a v roku 2010 ako členka predstavenstva. Pôsobila ako konzultantka v oblasti zdravotníctva v roku 2013, ako aj v období rokov 2007 až 2010. Od roku 2013 do 2014 bola advokátskou koncipientkou.

Vyštudovala Paneurópsku vysokú školu Bratislava, Fakultu práva a Žilinskú univerzitu, Žilina, Fakultu riadenia a informatiky. Absolvovala aj zahraničné vzdelávacie kurzy na Harvard School of Public Health and The World Bank Institute, Harvard University, Boston a The World Bank Institute and The Health Services Management Training Centre, Semmelweis University, Budapešť.

Novou štátnou tajomníčkou je od 1. apríla 2020, vláda ju vymenovala do funkcie na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na zasadaní 31.marca 2020.


Štátny tajomník II.

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBAPeter Stachura pôsobil dlhé roky v Nemecku a Rakúsku, na Slovensko sa vrátil po 16 rokoch práce na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici Levoča. V roku 2004 odišiel do zahraničia. Pôsobil na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemeckých mestách Görlitz a Bayreuth, pracoval aj na oddelení paliatívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Erlangene a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Sankt Pölten v Rakúsku.

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, absolvoval štúdium zdravotníckeho manažmentu na Fakulte ekonomiky a práva, Universität Bayreuth v Nemecku a doktorandské ukončil na Lekárskej fakulte Rheinische Friedrich Wilhelms Univertität v Bonne. V zahraničí získal atestácie z urgentnej medicíny, anesteziológie, intenzívnej medicíny, paliatívnej medicíny a špeciálnej terapie bolesti. Je zároveň členom tímu nezávislej platformy Za lepšie zdravotníctvo, ktorá sa venuje fungovaniu systému zdravotníctva vo vyspelých krajinách. Pracoval aj pre občianske združenie na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA je novým štátnym tajomníkom od 1. júna 2020, vláda ho vymenovala do funkcie na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na zasadaní 27. mája 2020.


Generálny tajomník služobného úradu

Ing. David Hlubocký