Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Antibiotická komisia

Antibiotická Komisia


​Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP​)​ ​  29.03.2018
​Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP​)​ ​  25.05.2017
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP​) ​​ ​ 23.11.2016
Antimikrobiálna rezistencia Porovnanie krajín V4 (PharmDr. Vladimír Patráš)
​Antibiotiká. Používajte ich rozumne! (Tlačová konferencia HOTEL BRATISLAVA 15. novembra 2016)
​Používajte antibiotiká rozumne​ (propagačný materiál)​

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP)

25.11.2015

EARS – NET (European antibiotic resistance surrveillance system network)

 

SNARS.sk​ (Slovak National Antimicrobial Resistance Surveillance System)

 

Prezentácia o spotrebe antibiotík v Slovenskej republike - projekt ESAC​

 

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP)

28.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP)​ 

12.12.2012

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (UKALAP)

18.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku

23.06.2010

Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku

24.11.2009

Zoznam epidemiológov, ktorých zamestnáva ústavné zdravotnícke zariadenie za účelom sledovania, analýzy a prevencie nozokomiálnych nákaz

13.11.2009

Streamingové vysielanie prednášok z UPJŠ LF Košice - teleprenos

16.11.2009

ANTIBIOTIC AWARNESS DAY – PROGRAM

16.11.2009

Ústredná komisia pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku -  Štatút   Zápisnica z 19.6.2009

02.10.2009