Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Štátna kúpeľná komisia

Štátna kúpeľná komisia

Vybrané akreditované laboratóriá

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 46 zákona č.538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísala do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou nasledovné akreditované laboratóriá na vykonávanie fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd:


INGEO – ENVILAB, s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 36 373 354

EL spol. s r.o.
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
IČO: 31 652 859

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17/2763, 040 12 Košice
Slovenská republika
IČO: 31 684 165

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
Česká republika
IČO: 27 407 551


Dátum aktualizácie: 1.11.2023​