Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Zmluvy verejného obstarávania uzavreté v období od 09.07.2010 do 31.12.2010

Č. zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie zmluvy bez DPH
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010
Rezort
Objednávateľ
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
41/2010 Microsoft Slovakia,s.r.o. Podporné služby Microsoft Premier Support
306000
  MZ SR MZ SR
27.9.2010
26.9.2013
 
48/2010 PhDr. Andrea Ostrihoňová Moderovanie odbornej konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch - Liečba kardiovaskulárnych ochorení
550
  MZ SR MZ SR
3.11.2010
31.12.2010
 
47/2010 Lukáš Macek Fotografovanie priebehu konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch - Liečba kardiovaskulárnych ochorení a dodanie fotografií
250
  MZ SR MZ SR
3.11.2010
31.12.2010
 
53/2010 Scientia, a.s. Analýza bezpečnosti a procesov súvisiacich s elektronizáciou procesu kategorizácie
14650
  MZ SR MZ SR
17.12.2010
29.12.2010
 
54/2010 ELET, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie technického chodu webovej stránky www.health.gov.sk
129
  MZ SR MZ SR
1.7.2010
neurčitá
 
64/2010 A-OMEGA, s.r.o. Dlhodobé manažérske vzdelávanie pre vrcholový a vyšší stredný zdravotnícky manažment
839902
  MZ SR MZ SR
27.8.2010
26.2.2012
 
Dodatok 1
63/2010 CellQos,a.s. Zriadenie dvoch centier praktickej prípravy zdravotníckych manažérov a iných zdravotníckych pracovníkov
49953
  MZ SR MZ SR
27.8.2010
   
62/2010 Bittner repro, s.r.o. Zabezpečenie publicity v rámci Národného projektu "Podpora zdravotníckym zariadeniam"
12605,04
  MZ SR MZ SR
30.4.2010
30.6.2010