Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2700

 1. Minister of Health of the Slovak Republic ... Health Care Surveillance Authority - Physician in charge of autopsies ... Vice-Chair of Health Care Surveillance ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. mája 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://www.mzsr.sk/?minister-of-health-eng-verzia

 2. MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH ... 1992 - 1999 Lekárska fakulta UK v Bratislave ... 2002 - Atestácia l, stupňa z patologickej anatómie ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. mája 2023  Veľkosť: 74 KB
  https://www.mzsr.sk/?vedenie

 3. Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU! ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. mája 2023  Veľkosť: 79 KB
  https://www.mzsr.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 4. Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2023 – 31.7.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL ... Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2022 – 31.12.2022 ... Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2021 – 31.12.2021 ...
  Dátum: 26. mája 2023  Veľkosť: 82 KB
  https://www.mzsr.sk/?kategorizacia-a-ceny

 5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F ... V mobile Android ...; Hľadať na stránke ... ​Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeny časov ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 27. mája 2023  Veľkosť: 80 KB
  https://www.mzsr.sk/?Ockovanie-bez-registracie

 6. Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 na lokalitách Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso ... Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v ...
  Dátum: 10. februára 2015  Veľkosť: 79 KB
  https://www.mzsr.sk/?zs-ikz-vyhodnotenie-2001

Strana 1 z 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 150 230 300 380 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1200

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. mája 2023  Veľkosť: 0 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera organizácie ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 3. získané počas života či práce, ale ... Doplňujúce informácie ... [Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, ... [Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 43 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/plan-obnovy/Priloha_c_2-CV.docx

 4. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) Úradom vlády SR na webovom sídle ...
  Dátum: 24. mája 2023  Veľkosť: 47 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/oddlzovanie-2023/Dohoda-o-podmienkach-oddlzenia.docx

 5. Článok VII Ochrana dôverných informácii21 ... 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) prevádzkovaný Úradom vlády SR na webovom ...
  Dátum: 24. mája 2023  Veľkosť: 98 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/oddlzovanie-2023/Vseobecne-podmienky-procesu-oddlzenia.docx

Strana 1 z 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170 > >>