Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 480

 1. z dôvodu ochorenia COVID-19, možno priložiť čestné vyhlásenie s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho ...
  Dátum: 1. apríla 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://www.mzsr.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 2. O1: Prizná mi ministerstvo príspevok na hociktorý okres ... na ktoré sa bude viazať príspevok ...     f ) september – vyhlásenie výzvy ... lekársky úväzok viac ako uviedol v čestnom vyhlásení pri podaní žiadosti. ...
  Dátum: 5. augusta 2022  Veľkosť: 91 KB
  https://www.mzsr.sk/?FAQ-VMS

 3. ​​Usmernenie Ministerstva zdravotníctva vo veci zmeny indikačných obmedzení, úhrad a vzniku nových diagnóz národnej ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 74 KB
  https://www.mzsr.sk/?kategorizecia-a-uuc

 4. ​Programové vyhlásenie vlády ... Kategorizácia a ceny od 1.1.2012 ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  https://www.mzsr.sk/?uvod

 5. vyhlasenie-o-pristupnosti ... Vyhlásenie o prístupnosti ... Webové sídlo spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Vychádza z najnovších ...
  Dátum: 21. apríla 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://www.mzsr.sk/?vyhlasenie-o-pristupnosti

 6. Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19 ... Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Vyhlásenie núdzového stavu  (18. marca 2020) ...
  Dátum: 2. júna 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.mzsr.sk/?covid-19-opatrenia-mzsr

Strana 1 z 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 230

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. Čestne vyhlasujem, že pracovisko zdravotníckeho zariadenia s hlavným skúšajúcim (titul, meno a ... Čestné vyhlásenie sa vydáva za účelom schválenia klinického pracoviska podľa § 29 ods. 2 zákona ...
  Dátum: 23. marca 2022  Veľkosť: 51 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/komisie/Eticka-komisia-pre-klinicke-skusanie/cestne_vyhlasenie_zdravotnickeho_zariadenia.doc

 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

Strana 1 z 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>