Ми хочемо почути твою історію

ХТО:

Вам 18 років або більше, Ви покинули Україну через війну та перебуваєте у Словаччині щонайменше два тижні

ЩО:

Можливість поговорити з українськими дослідниками про потреби в галузі охорони здоров’я та доступ до медичних послуг у Словаччині

ЧОМУ:

Допоможіть Всесвітній організації охорони здоров’я та уряду Словаччини покращити доступ до медичних послуг для українців, які проживають тут.

ДЕ:

Zoom або інша онлайн-платформа

КОЛИ:

Зараз

ЯК:

Дайте відповідь на це коротке опитування та залиште нам свою контактну інформацію

*Це дослідження відповідає нормам Загального регламенту про захист даних в межах законодавства Європейського Союзу (GDPR). Жодна особиста інформація не буде передана іншим особам.

 

 

 
Chceme počuť Váš príbeh
 

Kto:

Máte 18 rokov alebo viac, opustili ste Ukrainu kvôli vojne a prišli ste na Slovensko pred viac ako dvomi týždňami.

Čo:

Možnosť porozprávať svoj príbeh Ukrajinským výskumníkom, ktorí pracujú na štúdii o zdravotných potrebách a prístupe k službám na Slovensku.

Prečo:

Pomôžte WHO Svetovej zdravotníckej organizácii a slovenskej vláde zlepšiť prístup k zdravotným službám pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí tu žijú.

Kde:

Zoom alebo iná online platforma

Kedy:

Teraz

Ako:

Odpovedzte na tento krátky dotazník a zanechajte nám svoje kontaktné údaje

Táto štúdia sa riadi nariadeniami GDPR. Žiadne osobné údaje sa nebudú poskytovať mimo tejto štúdie.

GDPR: Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely prieskumu v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle GDPR.

 

 

 

We want to hear your story

Who:

You are 18 years or older, left Ukraine due to the war and have been in Slovakia at least two weeks

What:

A chance to talk with Ukrainian researchers about health needs and accessing services in Slovakia

Why:  

Help the World Health Organization and the Slovakia government improve access to health services for Ukrainian people living here.

Where:

Zoom or other online platform

When:

Now

How:

Answer this short survey and leave us your contact information

This study follows GDPR regulations. No personal information will be shared with others.

 

 

Chceme počuť Váš príbeh