Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) obnovil opätovne jedinečný typ mobilnej aplikácie, ktorá je venovaná všetkým rodičom. Aplikácia na pôde detskej nemocnice bola spustená už v roku 2019 ako jeden z ďalších zásadných krokov terapeutickej komunikácie, ktorú ústav praktizuje smerom k pacientom. Aplikáciu, ktorá rodičov prevedie zdravotným stavom dieťaťa, a rovnako pomáha pri poskytnutí prvej pomoci, nepoužíva žiadna nemocnica na Slovensku.  

„Zneužívanie urgentných príjmov a ambulantných pohotovostných služieb je témou, ktorá slovenské zdravotníctva trápi dlhé roky. Aj keď ľudsky rozumiem situácii, v ktorej sa rodičia boja o svoje deti a nevedia objektívne vyhodnotiť zdravotný stav a potrebu lekárskej pomoci, nemôžeme ďalej nečinne tolerovať zneužívanie ochotných lekárov, sestier či záchranárov, ktorých primárnou úlohou je zachraňovať ľudské životy. Ministerstvo zdravotníctva počas môjho pôsobenia pripravilo niekoľko stabilizačných opatrení, ktorých cieľom je pomôcť ambulantným aj nemocničným lekárom, uľahčiť im poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Som naozaj vďačný, že k tejto našej aktivite sa postupne pripájajú aj ďalší významní partneri. V prvom kroku to bola Všeobecná zdravotná poisťovňa, teraz už aj Národný ústav detských chorôb. Podobné telefonické linky a aplikácie, ktoré pomôžu rodičom posúdiť, či ich dieťa naozaj potrebuje vo večerných hodinách navštíviť pohotovosť, či už ambulantnú alebo nemocničnú, predstavujú skvelý spôsob, ako vyriešiť aspoň niektoré problémy v našom zdravotníctve. Preto takúto aktivitu nadšene vítam a dúfam, že sa pripoja aj ďalšie nemocnice,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Aplikácia bude slúžiť rodičom v lepšej orientácií pri náhle vzniknutých zdravotných problémov ich detí. Častokrát sa stane, že rodič pri úraze alebo chorobe dieťaťa váha, či má alebo nemá navštíviť urgentný príjem. Rovnako sa stane, že niekedy aj zbytočne hodiny čaká na urgente a pritom pri správnej pomoci by vedel dieťa ošetriť aj v domácom prostredí. Práve v takýchto prípadoch môže pomôcť naša jedinečná aplikácia, o ktorej si povieme viac.

,,Na Oddelenie urgentného príjmu prichádza stále viac pacientov a očakávame, že tento trend bude aj naďalej pokračovať. Urgentný príjem v našej nemocnici je už dnes najvyťaženejšie pracovisko svojho druhu na Slovensku. Rodičia neraz celé hodiny čakajú s dieťaťom na ošetrenia predovšetkým v ambulanciách APS. Našou snahou je preto pomôcť rodičom najmä malých detí pri náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo úrazoch. Pre rodičov aj samotných malých pacientov sú to často veľmi stresujúce situácie, kedy sa veľmi rýchlo potrebujú správne rozhodnúť. Aplikácia je jednou z vecí, ktoré môžu pomôcť skrátiť čas čakania na ošetrenie. V rámci skrátenia čakacej doby na vyšetrenie plánujeme aj iné veci, napríklad vybudovanie RTG pracoviska priamo na urgentnom príjme.  Jedným z cieľom aplikácie je aj včasné varovanie rodičov predovšetkým pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá môže ohroziť život alebo zdravie dieťaťa. Veríme, že spustenie tejto jedinečnej aplikácie im pomôže práve v týchto napätých situáciách zorientovať sa a v čo najkratšom možnom čase získať odpovede na to, ako majú správne postupovať, kedy ísť k lekárovi a kedy zdravotný stav svojho dieťa zvládnu v domácom prostredí s odbornou radou.,“ povedal riaditeľ NÚDCH MUDr. Peter Bartoň a poďakoval kolegom za snahu pomôcť aj týmto spôsobom najmä rodičom malých detí.

Na aplikácií tím špecialistov z NÚDCH pracoval viac ako rok. Ide síce o jednoduchú myšlienku, ale pomerne náročný proces tvorby a pripomienkovania správneho nastavenia aplikácie. Je toho viac, čo ponúka nová aplikácia, ktorá je zároveň veľmi jednoduchá a priaznivo užívateľsky nastavená. ,,Sú v nej so súhlasom rodičov vložené identifikátory a databázy konkrétnych detí, ktoré sú v starostlivosti užívateľa aplikácie, ktorá mu poskytne niekoľko služieb. Najdôležitejšia je tá, ktorá rodiča upozorní na to, kedy a ako správne začať dieťa resuscitovať, aby vedeli, pri akých príznakoch aké úkony a v akom poradí treba robiť. Ďalej pomôže rodičom pri hodnotení niektorých zdravotných príznakov, príznakov zmeny zdravotného stavu, naliehavosti vyšetrenia a zároveň podľa lokalizácie užívateľa ho nasmeruje k najbližšiemu poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS),“ upresnil primár OUP MUDr. Marcel Brenner.

Aké parametre hodnotí aplikácia?

Sleduje, či má dieťa zvýšenú teplotu a ak áno, ako dlho trvá, sleduje bolesti, zmeny farby kože, prípadné straty vracaním a hnačkou, prítomnosť viditeľného krvácania, kŕčov a iné. Aplikácia nehodnotí len prítomnosť daného parametra, ale aj jeho intenzitu a dĺžku a následne tieto parametre vyhodnocuje. Zároveň aplikácia slúži aj ako informačný portál, keďže na nej budeme zverejňovať aj všetky dôležité rady rodičom, ktoré sa týkajú zdravia ich detí. NÚDCH plánuje aplikáciu  nanovo spustiť od októbra.