Informácia o projektových možnostiach v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva

Informácia o možnosti podieľať sa na aktivitách v rámci slovensko-flámskej bilaterálnej spolupráce vyplývajúcich z Programu spolupráce na roky 2006-2007

Dátum vystavenia: 28.02.2006