MUDr. Etela Janeková, PhD. bola vymenovaná za hlavnú odborníčku MZ SR pre všeobecné lekárstvo. 

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1993 získala atestáciu z vnútorného lekárstva. V roku 2009 získala špecializačnú atestáciu z všeobecného lekárstva. Absolvovala viacero profesných, odborných a certifikačných skúšok. Okrem pôsobenia na medicínskych postoch má skúsenosti aj z riadiacich pozícií. Od roku 2016 je členkou odbornej pracovnej skupiny Komisie pre zdravotné výkony v špecializačnom odbore klinická farmakológia.  

Funkčné obdobie hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo potrvá od 15. marca 2024 do 14. marca 2029. 

Zoznam hlavných a krajských odborníkov MZ SR je zverejnený na stránke ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici .