Novela zákona 577/2004 Z. z, ktorú ministerstvo zdravotníctva dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, ide v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a jedným z jej hlavných cieľov je maximálna transparentnosť v procese kategorizácie liekov a zdravotných pomôcok a zníženie cien liekov, čo vo finále znamená podstatnú úsporu finančných prostriedkov v sektore zdravotníctva, ako aj na doplatkoch pacientov. Odhadovaná úspora po prijatí tejto novely zákona je 100 miliónov eur ročne.

„Trúfam si povedať, že novela zákona je zásadným prelomom v transparentnosti liekovej politiky, a jej prijatím sa odstránia akékoľvek pochybnosti o manipulácií cien liekov v prospech farmaceutických spoločností, na úkor pacientov a poisťovní,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH).

 

Všetko, od podania návrhu na kategorizáciu liečiv a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, bude možné len elektronicky cez web ministerstva zdravotníctva, až po zverejnenie stanovísk jednotlivých členov kategorizačnej komisie, bude na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva. „Ktokoľvek bude mať záujem, môže si pozrieť všetky dokumenty ku kategorizácii na webe ministerstva zdravotníctva. Všetko bude maximálne transparentné,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH).

Na webe budú aj mená členov komisie, ich životopisy a ich vyhlásenie o konflikte záujmov. V prípade, ak sa účastník konania  dozvie o konflikte záujmov člena kategorizačnej komisie, ministerstvo zdravotníctva zverejní oznamovateľa konfliktu aj toho, kto je v konflikte.

 

Podľa novely zákona sa ceny liekov na Slovensku upravia na 2. najnižšiu cenu v Európskej únii, dnes sú ceny liekov nastavené na priemer 6 najnižších v Európskej únii.

Týmto opatrením by mali poisťovne a pacienti ušetriť približne 75 miliónov eur ročne.

 

Ministerstvo zdravotníctva pomáha najslabším skupinám obyvateľov Slovenska aj nastavením limitov doplatkov na lieky. Ak zaplatia zdravotne ťažko postihnutí viac ako 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia viac ako 45 eur za štvrťrok, zdravotná poisťovňa im automaticky peniaze vráti. Toto začne platiť od 1. apríla tohto roku. Prvé peniaze im začnú chodiť späť v druhej polovici tohto roka.

 

Novela zákona 577/2004 Z. z. zásadne mení spôsob fungovania kategorizačnej komisie. Po novom bude zasadať 12- krát do roka, doteraz to bolo 4- krát. Častejšou kategorizáciu chce ministerstvo zdravotníctva dosiahnuť to, aby na trh mohli rýchlejšie prichádzať najmä generické lieky, ktoré sú lacnejšie.

„V praxi bude môcť ministerstvo zdravotníctva znížiť doplatky na lieky pre pacientov 12- krát do roka a nie iba 4- krát, naopak,  výrobcovia budú môcť zvýšiť ceny svojich liekov iba dva krát do roka o maximálne 2-3 percentá,“ povedala Michaela Gajdošová, riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva.

Tento proces je aj v súlade so Smernicou Európskej únie o transparentnosti.  

 

(zľava) generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky Mgr. Michaela Gajdošová, minister Ivan Uhliarik a hovorkyňa Katarína Zollerová

 

Novela zákona 577/2004 Z. z zavádza aj pravidlá na referencovanie cien liekov.

Napriek skutočnosti, že z referencovania sa v uplynulom období stal jeden z hlavných nástrojov štátnej liekovej politiky, neboli pravidlá tohto procesu, ktoré by okrem iného zabezpečili vyššiu transparentnosť, v dostatočnej miere ošetrené platnou legislatívou.

Podľa novely bude referencovanie možné dvakrát za rok. Dvakrát za rok teda ministerstvo zdravotníctva nastaví ceny liekov na druhú najnižšiu úroveň v Európskej únii.

 

Zásadnou novinkou novely zákona je, že kategorizačná komisia, ktorá je poradným orgánom ministra zdravotníctva, nebude hlasovať. Doteraz bolo odporúčanie pre ministra zdravotníctva výsledkom hlasovania. Výsledkom zasadnutia komisie bude zverejnenie odborného odporúčania pre ministra zdravotníctva a zdôvodnenie názoru každého člena kategorizačnej komisie, teda aj toho, ktorého názor bude v rozpore s väčšinovým názorom. „Minister zdravotníctva bude mať možnosť stotožniť sa nielen s väčšinovým názorom členov komisie, ale môže si osvojiť aj názor a odporúčanie menšiny členov kategorizačnej komisie,“ povedala Michaela Gajdošová, riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva.

 

Ministerstvo zdravotníctva prenáša väčšiu zodpovednosť za výdavky zdravotných poisťovní na poisťovne. Po novom budú môcť poisťovne aktívne predkladať návrhy na preraďovanie liekov do skupín. Poisťovne by mali najlepšie vedieť zo svojich štatistík, ktorý liek sa im v procese liečby osvedčil za najprimeranejšiu cenu.

 

Kategorizačná komisia sa nebude zaoberať len liekmi. Po novom bude stanovovať cenu a výšku úhrady, ako aj doplatku pacientov aj pre špeciálny zdravotnícky materiál, napríklad protézy. Dnes nikto jeho cenu neurčuje, nemocnice nakupujú materiál individuálne za veľmi rozdielne ceny. Kategorizačná komisia zistí tieto ceny cez zdravotné poisťovne, ktoré ich preplácajú, a rozhodne o výške úhrady poisťovne. 

 

 

Novela zákona 577/2004 Z. z.prezentacia20110218.ppt