Dátum aktualizácie: 22.12.2020 13:33h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 23.12.2020 12:35h Časť B: Indikačné obmedzenia a doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 15.1.2021 14:04h časti A a I
Dátum aktualizácie: 16.4.2021 10:12h doplnené o "Odhad vplyvov"

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202101.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_01_2021.xls 

​Odhad vplyvov Odhad vplyvov

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2021.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2021.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2021.xls