Dátum aktualizácie: 4.3.2021 14:25h aktualizácia súborov Časti A, G a I
Dátum aktualizácie: 9.3.2021 11:45h aktualizácia súboru Časť B
Dátum aktualizácie: 11.3.2021 10:27h aktualizácia súboru Časť B
Dátum aktualizácie: 26.3.2021 13:10h aktualizácia súborov Časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 30.3.2021 12:05h aktualizácia súborov Časti A a I
Dátum aktualizácie: 30.3.2021 15:50h doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 7.4.2021 15:09h aktualizácia súborov Časti A a I
Dátum aktualizácie: 16.4.2021 10:30h doplnené o "Odhad vplyvov"

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202104.zip 

zoznam liekov_BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_04_2021.xls 

Odhad vplyvov Odhad vplyvov.rtf

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_04_2021.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2021.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_04_2021.xls