Dátum aktualizácie: 27.9.2021 16:37h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 30.9.2021 15:45h časti A a I
Dátum aktualizácie: 7.10.2021 10:39h časti A a I
Dátum aktualizácie: 8.10.2021 9:35h doplnené o Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 14.10.2021 13:22h doplnené o Odhad vplyvov

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202110.zip 

Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_10_2021.xls
​​Odhad vplyvov odhad_vplyvov.rtf

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_10_2021.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2021.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_10_2021.xls