Dátum aktualizácie: 28.2.2023 9:36h Časť A, Časť C, a Časť I
Dátum aktualizácie: 20.3.2023 9:27h Časť A, Časť B, Časť I a Časť J
Dátum aktualizácie: 29.3.2023 9:03h Časť A, Časť B, a Časť I
Dátum aktualizácie: 31.3.2023 15:00h Časť A a Časť I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202304
.zip  

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_04_2023.xls  

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2023.rtf  

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls  

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls  

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls  

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls  

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls  

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf  

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_04_2023.xls  

​Časť J: Zoznam úhradových skupín Časť J: Zoznam úhradových skupín.xls