Dokumenty v novom formáte

Kompletný materiál k zoznamu liekov - Nový formát.zipKompletný materiál k zoznamu liekov (Nový formát!)

Zoznam liekov.xlsxZoznam liekov (Nový formát!)

Abecedný zoznam liekov.xlsxAbecedný zoznam liekov (Nový formát!)

Indikačné obmedzenia – Kódy.xlsxIndikačné obmedzenia – Kódy (Nový formát!)

Zoznam indikačných obmedzení.xlsxZoznam indikačných obmedzení (Nový formát!)

Zoznam indikačných obmedzení – Produkty.xlsxZoznam indikačných obmedzení – Produkty (Nový formát!)


Dokumenty v predchádzajúcom formáte

Kompletný materiál k zoznamu liekov.zipKompletný materiál k zoznamu liekov (Predchádzajúci formát!)

Časť A: Zoznam liekov.xlsxČasť A: Zoznam liekov (Predchádzajúci formát!)

Časť B: Indikačné obmedzenia.docxČasť B: Indikačné obmedzenia (Predchádzajúci formát!)

Časť C: Vysvetlivky.xlsxČasť C: Vysvetlivky (Predchádzajúci formát!)

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem.xlsxČasť D: Zoznam skratiek liekových foriem (Predchádzajúci formát!)

Časť E: Kódy ATC skupín.xlsxČasť E: Kódy ATC skupín (Predchádzajúci formát!)

Časť F: Štáty výrobcov.xlsxČasť F: Štáty výrobcov (Predchádzajúci formát!)

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov.xlsxČasť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov (Predchádzajúci formát!)

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov.docxČasť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov (Predchádzajúci formát!)

Časť I: Abecedný zoznam liekov.xlsxČasť I: Abecedný zoznam liekov (Predchádzajúci formát!)

Časť J: Zoznam úhradových skupín.xlsxČasť J: Zoznam úhradových skupín (Predchádzajúci formát!)​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​

Ministerstvo si dovoľuje informovať o zmenách, ktoré sa tykajú prechodu z verzie eRecept V5 na verziu eReceptu V6.

  1. Lieky viazané na MEA a lieky NOAK – eRecepty budú posudzované v čase výdaja a musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s aktuálne platnou legislatívou a rešpektovaním zoznamu kategorizovaných liekov (t.j. uvedené indikačné obmedzenie). V prípade, že opakovaný erecept nebude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy lekár bude povinný vystaviť pacientovi nový predpis. Výdaj z platného jednorazového receptu vystaveného pred dátumom 1.5.2024, ktorý nebude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy bude umožnený maximálne do 12.5.2024 (vrátane).
  2. Pri ostatných liekoch s uvedením TRUE v ZKL bude v prechodnom období umožnený výdaj z platného opakovaného eReceptu, avšak maximálne do 31.7.2024. Po uvedenom termíne bude lekár povinný vystaviť pacientovi nový predpis.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​