Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič sa v úvode tohto týždňa zúčastnil 76. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. V rámci svojej pracovnej cesty vystúpil v pléne s príhovorom, ktorý bol zameraný na nadviazanie užšej medzinárodnej spolupráce v kontexte následkov pandémie, ale aj ruskej agresie na Ukrajine. Zároveň pripomenul dôležitosť vedeckej a technickej spolupráce medzi krajinami, ako aj partnerstva s WHO, na základe ktorého prebehne v SR analýza zdravotných dát za účelom zlepšenia ich manažmentu. 

V pondelok 22. mája Slovensko so zástupcami na vysokej úrovni z Argentíny, Egypta, Gruzínska, Libanonu, Severného Macedónska spoluorganizovalo sprievodné podujatie k dostupnosti liečby pre onkologických pacientov a lepším dátam pre nastavenie efektívnych politík v krajinách. Ide o tému, ktorá je pre Slovensko nosnou v rámci prebiehajúceho členstva v Riadiacej rade WHO. 

„Považujem za kľúčové, aby sa každá krajina, bez ohľadu na svoju veľkosť a polohu, začala naozaj zodpovedne venovať skorej diagnostike, liečbe, ako aj prevencii rakoviny, ktorá zahŕňa imunizáciu, výživu, zdravšie životné prostredie či životný štýl. Toto podujatie je ideálnou platformou na to, aby sme spoločne hľadali najefektívnejšie postupy pri manažmente pacientov s rakovinou,“ prihovoril sa prítomným minister Palkovič.

Situácii na Ukrajine a zdieľaniu skúseností pri manažmente ukrajinských odídencov sa delegáti podrobnejšie venovali v rámci sprievodného podujatia v sídle Stálej misie Poľska pri Organizácii spojených národov (OSN). Následne sa minister zároveň stretol s ministrom zdravotníctva Poľska Adamom Niedzielskim, ako aj generálnou riaditeľkou pre zdravie a blahobyt Švédska Oliviou Wigzell, s ktorou prerokoval rozvoj spolupráce v oblasti štandardných postupov a bezpečnosti pacientov. Stretol sa aj s prezidentom Svetového zdravotníckeho zhromaždenia Christopherom Fearnom, ako aj s podpredsedom vlády Malty a ministrom zdravotníctva.

Zdieľanie dát v rámci pobytu ukrajinských utečencov bolo tiež témou rozhovoru medzi ministrom Palkovičom a námestníkom pre legislatívu a právo Ministerstva zdravotníctva ČR Radkom Policarom. Partneri rozobrali aj tému obstarávania liekov, reexportu, ako aj tému cezhraničnej spolupráce v oblasti záchranných služieb.

Po tomto stretnutí sa uskutočnilo rokovanie s regionálnym riaditeľom WHO pre Európu Hansom Klugem. Diskutované bolo uplynulé subregionálne stretnutie, ktoré sa konalo v apríli 2023 v Bratislave, ako aj plánované hodnotenie systému zdravotných dát v SR a širšia spolupráca s WHO vo vzťahu k ďalšiemu budovaniu centier excelentnosti v SR.

V utorok doobeda minister Michal Palkovič vystúpil na plenárnom zasadnutí v Paláci národov. „Uvedomujúc si dôležitosť včasného zdieľania informácií, Slovensko podporuje vedeckú a odbornú spoluprácu štátov a aktérov v rámci WHO, ako aj pilotované snahy o partnerské hodnotenia národných dát a systémov,“ uviedol Palkovič. 

Podujatia ako Svetové zdravotnícke zhromaždenie otvárajú aj menším krajinám sveta možnosť rozprávať sa o problematických a kritických témach s krajinami, ktoré vedia ponúknuť často unikátny a dlhodobými skúsenosťami overené praktické riešenia. Nadväzovanie kontaktov na vysokej úrovni predstavuje spôsob, ako do budúcna efektívnejšie a adresnejšie hľadať riešenia pri neočakávaných udalostiach, ako aj pri náročných nadrezortných témach.


Minister zdravotníctva na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v ŽeneveMinister zdravotníctva na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve