Dlhodobým cieľom ministerstva zdravotníctva je, aby pacienti mali zabezpečenú kvalitnú a účinnú liečbu, bez neúmerne vysokých doplatkov. Potvrdzuje to aj novelizácia vyhlášky (č. 435/2011) predložená do  medzirezortného pripomienkového konania, ktorá nastavuje pravidlá tak, aby mal pacient pri každej diagnóze liek bez doplatku alebo so sociálne únosným doplatkom.
 
Novelizácia vyhlášky je v tomto období pandémie COVID-19 dobrou správou pre slovenských pacientov. Ministerstvo zdravotníctva si veľmi dobre uvedomuje negatívne následky súčasnej podoby vyhlášky a preto  prináša zmenu. „Cieľom ministerstva je opraviť nezmyselnosť a nespravodlivosť aktuálnych pravidiel tým, že upravujeme skupiny rovnako hradených liekov tak, aby tieto obsahovali navzájom zameniteľné lieky. Teda, aby pacient mohol byť v prípade potreby prestavený na liek s najnižším doplatkom v danej skupine bez negatívneho vplyvu na jeho zdravotný stav,“ informovala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.
 
Navrhovaná úprava ruší pravidlá, ktoré zaviedli do praxe ministri zdravotníctva v predchádzajúcom volebnom období. Na nezmyselnosť takýchto ustanovení upozorňovali aj viacerí odborníci, medzi nimi napríklad aj Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií.
 
Žiaľ, pravidlá vo vyhláške dnes spôsobujú, že pacienti s rovnakou diagnózou doplácajú za rovnaký liek, ale s inou silou účinnej látky, rozdielne doplatky. To v praxi napríklad znamená, že pacient užívajúci liek so silou 10mg nedopláca nič, ale pacient užívajúci 20mg, dopláca napríklad 20 eur. Po novom sa tieto rozdiely odstránia.
 
Predpokladaný termín schválenia vyhlášky je november 2020.