​Ministerstvo zdravotníctva pracuje na systematickom zlepšení zdravotníctva a platí to aj o slovenských nemocniciach. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes navštívili Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Otvorenie nového pracoviska, obhliadka dostavby nového Detského kardiocentra či prehliadka budovy nového Diagnostického centra sú výraznými míľnikmi pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami ako aj ďalší krok k zlepšeniu podmienok na prácu pre lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.
 
Veľké investície do novej prístrojovej techniky na kvalitnejšiu diagnostiku a liečbu pacientov pokračujú. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb sa hrdí novým katetrizačným pracoviskom pre intervenčnú kardiológiu, do prevádzky sa tu uviedol nový angiograf.
 
„Dnes vidíme hmatateľný výsledok postupnej obnovy zastaranej prístrojovej techniky v nemocniciach a modernizáciu zdravotníckych zariadení, konkrétne toto pracovisko prinesie pacientom kvalitnejšiu diagnostiku a teda umožní pracovníkom ponúknuť ešte kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami v rámci celého Slovenska,“ uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
„Tento prístroj umožňuje zobrazenie srdcových štruktúr nielen pomocou RTG žiarenia, ale aj prostredníctvom ultrazvukového a optického zobrazenia, pričom prínosom je aj nízka radiačná záťaž. Mám radosť, keď konkrétnymi krokmi poskytujeme pacientom možnosť na kvalitnejšiu liečbu a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom lepšie podmienky na ich prácu,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 
 
Ústav má aj 158 nových postelí pre pacientov. Ide o lôžka v rámci obnovy postelí pre pacientov v nemocniciach po celom Slovensku. Spolu bude v zdravotníckych zariadeniach viac ako 8000 nových lôžok. „Nové postele umožnia pre pacientov komfortnejšiu liečbu či zotavovanie sa po náročných operačných zákrokoch. 158 nových, elektricky polohovateľných nemocničných lôžok a nočných stolíkov, budú využívať oddelenia - Oddelenie všeobecnej kardiológie, Oddelenie kardiológie a angiológie, Oddelenie cievnej chirurgie a Oddelenie kardiochirurgie, na štandardných aj nadštandardných izbách,“ povedal generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Mongi Msolly.
 
Detské kardiocentrum otvoria už onedlho
 
Ďalšou dominantou komplexu NÚSCH, a.s., bude nový pavilón Detského kardiocentra (DKC), ktorého výstavba je aktuálne vo finálnej fáze.
 
„Architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením sa nové detské kardiocentrum zaradí k najprogresívnejším zariadeniam tohto druhu v Európe. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb sa zároveň stane unikátnym pracoviskom, na ktorom sa pod jednou strechou prepojí starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až po dospelosť,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
„Po rokoch sa tak budú deti liečiť v dôstojných podmienkach,“ povedal premiér SR Peter Pellegrini.
 
„Nové detské kardiocentrum bude mať ambulantnú a lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu aj výučbové priestory pre medikov. Nebude chýbať ani hotelové ubytovanie pre rodičov detí a parkovací dom,“ vymenoval generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Mongi Msolly.
 
Realizácia výstavby nového Detského kardiocentra bola plánovaná na roky 2017 až 2019. Výstavba nového DKC predstavuje cca 20 miliónov eur bez DPH. Financované sú z vlastných zdrojov a bankového úveru.
 
Nové Diagnostické centrum
 
NÚSCH, a.s., rozšíri aj aktivity v rámci diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení – v novej budove Diagnostického centra. Prístavba s heliportom bude mať špecializovanú ambulantnú časť pre diagnostiku a liečbu srdcových arytmií, zlyhávania a transplantácie srdca. Súčasťou pracoviska budú aj tri moderné operačné RTG pracoviská pre diagnostiku a liečbu srdcových arytmií. Oddelenie arytmie a kardiostimulácie bude mať zároveň lôžkovú časť. V tejto prístavbe sa ráta aj s lôžkovou časťou pre Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, jediné tohto druhu na Slovensku. V prístavbe budú aj moderné priestory pre výučbu medikov.
 
MZ SR pokračuje v investíciách do modernizácie
 
Do nemocníc idú historicky najvyššie investície. V rokoch 2017 až 2018 sa mohli zhodne uchádzať o sumu 70 miliónov eur, tento rok je to až 100 miliónov.
 
„Tieto peniaze boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, ako aj nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
„Najväčší objem kapitálových výdavkov išiel na nákup zdravotníckej techniky, ako napr. CT prístroje, RTG prístroje či lineárne urýchľovače,“ uzavrela ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a premiér Peter Pellegrini na otvorení nových priestorov v NÚSCHMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská a premiér Peter Pellegrini na otvorení nových priestorov v NÚSCH