​V prvý septembrový deň sa konal Deň otvorených dverí v Národnej rade SR. Súčasťou programu bol i stánok Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom si návštevníci mohli dať v takzvanej Poradni zdravia zmerať cholesterol, rozloženie tukov a svalov  v organizme a podstúpiť ďalšie dôležité merania, ktoré im poskytli informácie o ich aktuálnom zdravotnom stave. Súčasťou stánku bola  i nezisková organizácia Liga proti rakovine.
Poradňu zdravia v stánku ministerstva zdravotníctva zabezpečovali odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spoločne vyšetrili 183 návštevníkov, ktorí mali záujem o rôzne ponúkané vyšetrenia.
„Pomocou biochemického analyzátora sme stanovili hladinu celkového cholesterolu, zmerali sme krvný tlak a pomocou prístroja, o ktorý mali záujem najmä fajčiari, sme zistili prítomnosť CO vo vydychovanom vzduchu. Na základe nálezov bolo klientom poskytnuté odborné poradenstvo z oblasti výživy a životosprávy. Klientom, u ktorých boli zistené nepriaznivé hodnoty rizikových parametrov, bolo ponúknuté kontrolné vyšetrenie a komplexnejšie  analýzy v Poradni zdravia,“ uviedla Zuzana Klinčáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.
Spomínané vyšetrenia absolvovalo 68 návštevníkov, vysoké hodnoty krvného tlaku boli zaznamenané u 20 z nich (29,4%), normálny tlak malo 48 ľudí, čo predstavuje 70,6%. Hraničnú hladinu cholesterolu (5,0-6,0mmol/l) malo 20 ľudí (29,4%) a vysokú hladinu cholesterolu (>6,0) 12 ľudí (17,6%). Normálny cholesterol  (3,1- 5,0mmol/l) malo 46 ľudí (67,6%). Prítomnosť CO vo vydychovanom vzduchu bola nad normu nameraná 15 ľuďom, čo svedči, že sú závislí fajčiari.
Na dni otvorených dverí podstúpilo 115 záujemcov i komplexnú analýzu ľudského tela na analyzátore InBody 270, ktorý meria celkové percento tuku v tele, rozloženie tukov i bazálny metabolizmus.
„Výsledky meraní len potvrdili, že v našej populácii sú dve tretiny ľudí s nadváhou a rezervami v životospráve. Týchto ľudí treba nasmerovať k zdravšiemu životnému štýlu a poskytnúť im rady ako efektívne schudnúť,“ povedal Radoslav Borza zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Súčasťou ministerského stánku bola aj Liga proti rakovine, ktorej  cieľom bolo informovať záujemcov o rôznych druhoch samovyšetrení a preventívnych prehliadok. „Prevencia je nezanedbateľnou súčasťou našich aktivít. Teší nás, že ľudia si  postupne uvedomujú, že je lepšie chorobe predchádzať, ako ju následne riešiť. Vnímame narastajúci záujem o informovanosť zo strany občanov,“ zhodnotila výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.