Sprievodná informácia, týkajúca sa nenávratnej finančnej podpory pri zriaďovaní ambulancií pre všeobecných lekárov a pediatrov bola vytvorená pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia s cieľom zrozumiteľne vysvetliť kedy a ako možno požiadať o príspevok, na ktorý okres sa viaže príspevok a čo je potrebné k žiadosti o príspevok doložiť. V záujme lepšej zrozumiteľnosti je v závere uvedená aj modelová situácia.

Na stiahnutie:  Prispevok_Sprievodna_informacia_RS_SS_2022_2023_FINAL.pdf

Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 -1/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 2/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 3/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 4/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 5/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 6/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 7/8
Príspevok_Sprievodná_informácia_RŠ_ŠŠ_2022_2023 8/8


 

Logá Plán obnovy a odolnosti