Záväzné stanovisko 1/2012

Zavazne-stanovisko-1_2012.pdf