​Slovensko postupne prijíma kroky na zlepšenie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s duševným zdravím, zdôraznila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie a osvetu o dôležitosti duševného zdravia sa tento rok celosvetovo zameriava na prevenciu samovrážd. Rok 2019 je zároveň Rokom prevencie, ktorého cieľom je nielen zvýšiť informovanosť a podporiť zodpovednosť za vlastného zdravie, ale aj zabezpečiť prevenciu ochorení, ktoré sú odvrátiteľné.
 
Základným dokumentom je  Národný program duševného zdravia, ktorý zahŕňa aktivity s cieľom predchádzať duševným poruchám, napomáhať  zmierneniu alebo odstráneniu niektorých dôsledkov tohto ochorenia. Intenzívne pracujeme na tvorbe štandardných  diagnostických a terapeutických postupov, týka sa to aj psychiatrie,  aktuálne je už schválený komplexný manažment pacienta so schizofréniou, s trvalými poruchami s bludmi, so schizoafektívnymi poruchami  a manažment pacienta  s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami,“ povedala ministerka zdravotníctva na tlačovej konfencii pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia. 
 
Duševné ochorenia sú v spoločnosti často zľahčované, pritom duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné. Ľudí, ktorí trpia duševnými poruchami a psychickými problémami, je možno viac než sa nám môže zdať.  Z obáv ako zareaguje spoločnosť a okolie, mnoho ľudí s duševnými poruchami vôbec nevyhľadá odbornú pomoc, vďaka ktorej by bolo možné mnohým samovraždám predísť. Tohtoročný Svetový deň duševného zdravia (10. október) má upozorniť práve na skutočnosť, že aj samovraždám je možné predchádzať. Motívy, ktoré vedú ľudí k samovražedným myšlienkam sú rôzne. Pri samovražedných pokusoch dominovali na Slovensku v minulom roku rodinné problémy (41,3%), ale dôvodom boli aj vnútorné osobné konflikty a existenčné problémy, či školské problémy v prípade detí  mladistvých.