Dátum aktualizácie: 20.6.2024 11:00h Časť 1 - Zoznam ŠZM


Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov.xlsxČasť 1 - Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.pdfČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov​​​​​​