Hľadali ste: Minister zdravotníctva

Stránky a články

Počet výsledkov: 960

 1. vlády SR Róbert Fico. Úvodné prejavy predniesli minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič. ... 8-konferencia-ministrov-zdravotnictva-rady-europy ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 74 KB
  https://www.mzsr.sk/?informacia-o-priebehu-a-vysledkoch-8-konferencie-ministrov-zdravotnictva-clenskych-krajin-rady-europy-ludia-v-pohybe-vyzva-pre-ludske-prava-a-pre-zdravotne-systemy-bratislava-slovenska-republika-22-23-november-2007

 2. žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 ... adrese ministerstva www.health.gov.sk. 10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR. ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.mzsr.sk/?postup-pri-uplatnovani-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam

 3. oblastí vojnových konfliktov do Európy a ... Záštitu nad konferenciou prevzali minister zdravotníctva Slovenskej republiky a ... Červený kríž, EGO Zlín, s.r.o., zdravotníctvo Trenčianskeho kraja a Estus, ...
  Dátum: 8. septembra 2016  Veľkosť: 81 KB
  https://www.mzsr.sk/?okm-cvicenie-2016

 4. Závery a odporúčania z XVII. ročníka medzinárodnej konferencie ... republiky, minister zdravotníctva Českej republiky, rektorka Slovenskej ... verejného zdravotníctva SR a zdravotníctvo Trenčianskeho kraja. ...
  Dátum: 19. decembra 2014  Veľkosť: 83 KB
  https://www.mzsr.sk/?okm-cvicenie-2014

 5. minister-zdravotnictva-sr ... Minister zdravotníctva SR ... MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. narodený 18. augusta 1969 ... pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa ...
  Dátum: 9. júna 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.mzsr.sk/?minister-zdravotnictva-sr

 6. Závery a odporúčania z XV. ročníka medzinárodnej ... zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva ČR, v spolupráci s Kanceláriou ... republiky, minister zdravotníctva Českej republiky, predseda Prešovského ...
  Dátum: 11. júna 2012  Veľkosť: 83 KB
  https://www.mzsr.sk/?okm-cvicenie-2012

Strana 1 z 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 130 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 190

 1. členstva v Európskej únii v oblasti zdravotníctva, z členstva SR v medzinárodných organizáciách ... dôvodov na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „minister“/, ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 2. 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, že predsedom komisie je štátny ... s ňou. Osoby podľa predchádzajúcej vety môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister. ...
  Dátum: 15. marca 2019  Veľkosť: 21 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2019/Priloha08.docx

 3. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva 31.3.2011 ... (7 priorít pre lepšie zdravotníctvo) 6. Elektronické zdravotníctvo Cieľ: zvýšenie komfortu pre pacienta ... Bratislava, 31/03/2011 Ďakujem za pozornosť
  Dátum: 31. marca 2011  Veľkosť: 452 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/Potreby-slovenskeho-zdravotnictva_tlacovka.ppt

 4. Š t a t ú t ... Zriadenie, náplň činnosti a pôsobnosť Štátnej kúpeľnej komisie ... päťročnou praxou. Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). ...
  Dátum: 6. februára 2006  Veľkosť: 81 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/Statut SKK.doc

 5. poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších ... Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa ustanovujú ...
  Dátum: 16. júla 2021  Veľkosť: 487 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzva2021/Verejna_vyzva_2021-kompletny-material.doc

 6. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriaďuje Radu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre informatiku a ... Minister odvolá člena rady ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 94 KB
  https://www.mzsr.sk/Sources/dokumenty/ine_odbory/statut_RIS-up_GP.doc

Strana 1 z 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>