Tlačiť Späť

Domov

Minister zdravotníctva SR

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH

Brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPHMUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. narodený 18. augusta 1969, Levoča
vo vojenskej hodnosti brigádny generál od 15. januára 2020

1. september 2020 – 31. marec 2021
riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Vzdelanie a požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie:

- Vojenská lekárska akadémia Hradec Králové, 1988-1993, odbor všeobecné lekárstvo,

- Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa - všeobecné lekárstvo,

- Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, 2000, špecializácia 2. stupňa – všeobecné lekárstvo,

- Trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2005-2008.

Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988.

Vykonávané funkcie:

Od 28.8.1993 do 15.3.1996 – špecializačná príprava vo Vojenskej nemocnici Ružomberok,

Od 15.3.1996 do 18.5.1998 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – lekár práporu AUSBATT v mierovej misii UNDOF na Golanských výšinách,

Od 18.11.1998 do 21.9.1999 – lekár /výsadkár/ obväziska 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 22.9.1999 do 27.7.2003 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – náčelník obväziska ženijnej roty Ženijnej odmínovacej roty vo vojenskej operácii Iracká sloboda na území Iraku,

Od 6.2.2004 do 30.11.2004 – náčelník obväziska /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 1.12.2004 do 30.6.2007 – riaditeľ odboru zdravotníckej starostlivosti a posudkov – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.7.2007 do 31.1.2008 – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.2.2008 do 31.5.2009 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.6.2009 do 31.8.2020 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu hlavného lekára Ružomberok,

Od 1.9.2020 do 31.3.2021 – riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Pôsobenie v zahraničí:

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – Mierová misia UNDOF, Golanské výšiny – lekár práporu AUSBATT,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – Vojenská operácia Iracká sloboda, Irak – náčelník obväziska.

Vojenské vyznamenania:

- Pamätná medaila ministra obrany 2. a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám SR“ 1. a 2. stupňa (zlato, striebro),
- Vojenský čestný odznak OS SR 2 a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Odznak náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR,
- Pamätná medaila Pozemných síl OS SR,
- Medaila Vojenskej polície 3. stupňa (bronz),
- Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 60. výročiu oslobodenia SR a konca 2. svetovej vojny,
- Pamätná medaila „Za účasť v boji proti fašizmu a oslobodenie vlasti“,
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (UNDOF),
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (IRACKÁ SLOBODA),
- Odznak Vojnového veterána.