Tlačiť Späť

Domov » Informácie sekcie verejného obstarávania

Centrálne obstarávania

Centrálne obstarávanie zdravotníckej techniky

MZ SR v roku 2022 rozbieha proces centrálneho obstarania:

  • magnetických rezonancií (MR), kde garantom je Patejdl Róbert, Mgr., PhD.
  • ultrasonografických prístrojov (USG), kde garantom je MUDr. Dávid Kocan.
  • Liekov pomocou dynamického nákupného systému, kde garantom je MSc. Andrej Kluka. Primárnym cieľom tohto centrálneho obstarania je zjednotiť súťažné prostredie pre všetky nemocnice v gescii MZ SR (štátu) a tým procesne skrátiť a zjednodušiť obstarávanie liekov pre všetky zúčastnené strany. Sekundárnym cieľom je dosiahnuť zníženie cien liekov väčšími objemami, otvorenou súťažou a prehľadným nákupným procesom u molekúl, ktoré zdravotné poisťovne zatiaľ nenakupujú centrálne. V projekte sa momentálne uzavreli iniciálne stretnutia s trhom a nemocnicami. Nižšie zverejňujeme draft položiek súťažného katalógu do prvého pripravovaného verejného obstarávania.
    súťažné položky 2022-12-28.xlsx

Bližšie informácie budú zverejnené s postupom procesu.

Ďalej uverejňujeme databázu nákupov zdravotníckej techniky. Kategorizačné zoznamy pre CT, RTG, USG, lôžka a monitory vitálnych funkcií boli odstránené, kvôli ich neaktuálnosti. Na požiadanie ich radi pošleme, ale nechceme, aby naďalej ovplyvňovali verejné obstarávania a blokovali nové technológie cez príkaz ministra. Aktualizované kategorizačné zoznamy sa vrátia s postupom nových centrálnych nákupov.

 

Kontakt
Andrej Kluka, odbor špecifikácií a cenových máp
Tel.: +421 910 519 687