Tlačiť Späť

Domov » Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s.

Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 31.10.2012 prijala Uznesenie č. 606 z 31.10.2012 k projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. V zmysle tohto uznesenia zakladateľ – Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom konajúcej ministerky Zuzany Zvolenskej založilo akciovú spoločnosť so 100% účasťou štátu.

Zakladateľ spoločnosti: Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, identifikačné číslo – IČO: 00 165 565, so sídlom v Bratislave, Limbová 2

Obchodné meno spoločnosti: Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s. (ďalej len „spoločnosť“)

Sídlo spoločnosti: Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka.