Tlačiť Späť

Domov » Inštitút zdravotných analýz

O inštitúte

IZA je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR spadajúci priamo pod ministra zdravotníctva. Podieľa sa na dodávaní podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. Príklady oblastí a tém, ktorými sa IZA zaoberá sú: mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, referencovanie (benchmarking) cien liekov či zdravotníckej techniky, optimalizácia siete nemocníc, urgentných príjmov, prvej pomoci a rôznych zaujímavých analýzach v zdravotníctve. Budeme sa zaoberať aj predikcii potrieb pacientov a posunu k preventívnej starostlivosti.

IZA úzko spolupracuje s útvarmi na ministerstve a s inými analytickými inštitútmi v štátnej správe ako UHP, IFP a podobne.

Analýzy

Prítomnosť a zastúpenie SARS-CoV-2 variantu B117 na Slovensku pomocou diferenciálnej PCR diagnostiky (9.2.2021)
Komentár k základným štatistikám hospitalizácií pacientov s Covid19 na Slovensku (23.2.2021)

Kontakt

Všeobecný kontakt
tel.: +421 2 593 73 429
e-mail: iza@health.gov.sk

Vedúci IZA
Matej Mišík, MSc.
e-mail: matej.misik@health.gov.sk