Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií » Potvrdzovanie rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach získaného na území Slovenskej republiky » LEKÁR » Harmonogram

Harmonogram

BUDÚCNOSŤ


2021 Júl
Vypočítané nové relatívne váhy a prechod na duálny systém v rámci Grouperov.

2021 Marec
Prvá DRG konferencia 2021,
23.3.2021 MZ SR Bratislava

2021 Február
Začatie procesu validačného mechanizmu so všetkými PÚZS
Začatie revízie definičnej príručky

2021 Január
Presun kompetencií DRG z ÚDZS na ministerstvo zdravotníctva

HISTÓRIA


2018
Za rok 2017 mali povinnosť vykazovať ročnú dávku všetci PÚZS, čo predstavovalo 62 nemocníc.


2015 – 2017
Zber medicínskych a ekonomických údajov bol po prvýkrát realizovaný za rok 2015, kedy bolo do pilotného projektu zapojených 13 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zoznamy PÚZS, od ktorých sa medicínske a ekonomické údaje nachádzajú v databáze za roky 2015 a 2016 je uvedený v prílohe č. 1 (nižšie).


December 2012
Podpísaný dodatok k zmluve  s InEK.


Január 2012
Začali sa príprava prvej verzie SK-DRG 1.0, ktorá bola postavená na verzii G-DRG 2011. Prispôsobovala sa MKCH-10 podľa ICD-10-GM-2011.
Zostavenie zoznamu zdravotných výkonov ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti (neskôr prijatý ako Zoznam zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín).
Preložili sa viaceré nevyhnutné dokumenty ako napr. Pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov.


December 2011
Zmluva o spolupráci medzi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK).


Október 2011 – Marec 2015
Vzdelávanie užívateľov systému DRG podľa jednotlivých vzdelávacích programov. Úrad (CKS) realizoval projekt Vzdelávanie užívateľov systému DRG“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Vzdelávanie bolo zabezpečené pracovníkmi úradu (národní experti) vyškolenými v IneK.


Júl 2011
Uznesením vlády SR č. 481/2011 bol schválený zásadný dokument pre implementáciu DRG systému v SR „Koncepcia zabezpečenia a zavedenia DRG systému“.


Jún 2011
Riadiaci výbor rozhodol o výbere vhodného  zahraničného systému, pričom za najvhodnejší systém pre slovenské podmienky posúdil nemecký systém DRG (G-DRG).


Apríl 2011
Boli určené pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kompetencie pre DRG problematiku. Úrad kreoval svoju novú organizačnú zložku Centrum pre klasifikačný systém.


December 2010
Ministerstvo zdravotníctva začalo implementáciu klasifikačného systému a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stal centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.


Príloha č. 1


Za rok 2016

ID Názov Kód    IČO PSČ
1725 Národný onkologický ústav P38561 00165336 83310
1729 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Ban. Bystrica N42231 00165549 97517
1741 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny P89543 35562340 04001
1750 Ľubovnianska nemocnica, n.o. N56229 37886851 06401
1756 DFNsP Bratislava P43059 00607231 83101
1761 Univerzitná nemocnica Martin P38811 00365327 03601
1762 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava  P70249 35971126 83348
1770 Národný ústav srdc. a ciev.chorôb a.s.,Pod Krásnou hôrkou 1 P70249 35971126 83351
1772 FNsP Skalica, a.s. P81264 44444761 90982
1780 Fakultná nemocnica Trenčín P42383 00610470 91171
1794 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. P85363 36597341 04801
1809 UNsP Milosrdní bratia, spol s.r.o. P50769 31386563 81465


Za rok 2015

ID Názov  Kód  IČO  PSČ
294 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. P85363  36597341 04801
318 Ľubovnianska nemocnica, n.o. N56229 37886851 06401
340  DFNsP Bratislava P43059 00607231 83101
345 Fakultna nemocnica Trnava  P20979 00610381 91701
355 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny P89543 35562340 04001
359 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava P70249 35971126 83348
361 Národný ústav srdcových a ciev.chorôb a.s.  P70249 35971126 83351
379 Univerzitná nemocnica Martin P38811 00365327 03601
384 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Ban. Bystrica N42231 00165549 97517
390 Národný onkologický ústav P38561 00165336 83310
392 UNsP Milosrdní bratia, spol s.r.o. P50769 31386563 81465
396  Fakultná nemocnica Trenčín P42383 00610470 91171

 

Ak máte návrhy na zmeny/doplnenie prosíme aby ste ich poslali na cksdrg@health.gov.sk
Ďakujeme CSK DRG tím