Tlačiť Späť

Domov

Národná linka na podporu duševného zdravia

Činnosť Národnej linky na podporu duševného zdravia ako pilotného projektu financovaného z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti bola z dôvodu vyčerpania alokovaných zdrojov ukončená k 30. septembru 2023

​ 

0800 193 193

Národná linka na podporu duševného zdravia

PO – PI: 14 - 22 hod.

SO – NE: 10 - 18 hod.

 

Logá Projektu 


Prečo Národná linka na podporu duševného zdravia?

Národná linka na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“) je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia.

Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom  poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie:

  • - poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o  neistote, obavách či psychických problémoch  v časoch následkov pandémie Covid 19 a aktuálneho vojenského konfliktu
  • - podpora zdravotníkom, ktorí  zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch
  • - poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej  stresovej reakcie na  mimoriadne stresové udalosti

  

 

Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri  s certifikáciou v  psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov.

      Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00

0800 193 193

 

 

Національна лінія психологічної підтримки (також українською мовою)

Номер телефону:

0800 193 193

Національна лінія психологічної підтримки

Понеділок - п'ятниця: 14:00 - 22:00

Субота - неділя: 10:00 - 18:00

 

Чому Національна лінія психологічної підтримки?

Національна лінія психологічної підтримки (далі «НЛПП») створюється Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки в рамках реалізації заходів Плану відновлення та стійкості у сфері підтримки психічного здоров’я.

Метою НЛПП є надання онлайн- та телефонних психологічних консультацій з метою забезпечення анонімної та дистанційної форми спілкування при наданні послуг в області догляду психічного здоров’я:

  • - надання психологічних консультацій, кризового втручання та безпечного простору для обговорення невпевненості, страхів або психологічних проблем після пандемії Covid 19 та поточного військового конфлікту
  • - підтримка медичних працівників, які перевантажені та схильні до підвищеної ймовірності розвитку психічних розладів, пов'язаних зі стресом
  • - надання порад і підтримки медичним працівникам, а також широкому загалу, щоб впоратися з гострою стресовою реакцією або симптомами розвитку посттравматичної стресової реакції на екстремальні стресові події

 

Послуги надають професіонали в області психічного здоров’я, особливо психологи, які спеціалізуються на клінічній психології, та психіатри, які мають сертифікати з психотерапії та кризового втручання в поточній кількості 29 спеціалістів.

Лінія працює в будні з 14:00 до 22:00 та у вихідні з 10:00 до 18:00

Номер телефону:

0800 193 193

 

 

Logá "Plán obnovy a odolnosti"