Tlačiť Späť

Domov » Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet)

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet)

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet)

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva MZ SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy, poznatky a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky odtiene ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo a sprístupniť v ňom najnovšie medicínske poznatky bez rozdielu pre všetkých.

Naša práca vychádza z hypotézy o tom, že ľudské správanie a rozhodovanie nie je vždy racionálne a predvídateľné, pretože ho ovplyvňuje rad behaviorálnych faktorov. Doterajšia prax politických prístupov však behaviorálne faktory často nezohľadňovala, kvôli čomu mohli byť navrhované riešenia nepresné alebo nesprávne. Beet vníma faktory racionality, ako aj iracionality ľudského správania a má ambíciu ich preniesť do tvorby zdravotníckych politík.

Viac o načich aktivitách, projektoch a zisteniach sa dočítate na webe a v našich príspevkoch na Facebooku, Instagrame a LinkedIn. O práci beet sa môžete dopočuť aj v podcaste „beet health,“ ktorý nájdete na Spotify a na ostatných podcastových aplikáciách.


Členovia tímu


Interní členovia tímu

  • Ing. Lukáš Sekelský, PhD. – riaditeľ
  • Mgr. Dominika Holubjaková, ACCA – analytička
  • Bc. Monika Kállaiová - analytička
  • PharmDr. Daniela Lejla Kudrová - analytička
  • Mgr. Ľubomír Šottník, PhD. - analytikExterní členovia tímu

  • Martina Fehérová, PhD. – skúsená odborníčka na behaviorálnu ekonómiu, ktorá v súčasnosti vedie predmet Experimental and Behavioural Economics na prestížnej The University of Sydney.
  • Doc. Jana Péliová – je odborníčkou na experimentálnu ekonómiu na Katedre financií Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na univerzite zároveň pôsobí ako prorektorka pre manažovanie akademických projektov.
  • Prof. Maroš Servátka – je profesorom ekonómie na Macquarie Graduate School of Management v Sydney, kde sa zaoberá experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou. Je držiteľom ocenenia Ronald Coase Institute Outstanding Alumni Award za rok 2019.Spolupráca

  • Prof. Robert Slonim – je profesorom na The University of Sydney, držiteľom titulu PhD. na Duke University a titulov MBA a BA na The University of California v Berkeley. Profesor Slonim je svetovo uznávaný za svoju priekopnícku prácu v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie a rozsiahlych vedeckých štúdií o učení, dôvere, ekonómii darcovského správania a darcovstva krvi.
  • OECD - v rámci OECD sme súčasťou medzinárodnej pracovnej skupiny zameranej na behaviorálne intervencie.


Kontakt

 

​