Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Bilaterálne komisie

Slovensko-česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
Gestor za MZ SR: Ministerstvo vnútra SR

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
Gestor za SR: Ministerstvo vnútra SR

Medzivládna slovensko-maďarská zmiešaná medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
Gestor za SR: Ministerstvo vnútra SR

Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre otázky zdravotníctva, zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti
Gestor za SR: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Slovensko-bavorská komisia
Gestor za SR: Ministerstvo zahraničných vecí SR