Tlačiť Späť

Domov

VÝNIMKY ZO ŠTÁTNEJ KARANTÉNY – INFORMÁCIA

VÝNIMKY z plnenia bodu 1 až 3 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Pre aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kliknite TU

Žiadosti o udelenie výnimky posudzované Ministerstvom zdravotníctva SR:

  • osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
  • osoby, ktoré zabezpečujú chod kritickej zdravotníckej infraštruktúry.

Tieto osoby podávajú žiadosť o súhlas na emailovú adresu vynimky@health.gov.sk

Žiadosť musí obsahovať:

  • Meno/Priezvisko
  • Číslo cestovného dokladu
  • Dátum vstupu na územie SR
  • Opodstatnený dôvod pre udelenie výnimky
  • Kontakt tel. / mobil
  • Prílohy /doklady potvrdzujúce danú situáciu

Žiadosti, ktoré budú doručené iným spôsobom / telefonické žiadosti, ktoré nebudú spĺňať potrebné náležitosti, alebo nespadajú vecne pod agendu MZ SR nebudú spracované.

Občanom, žiadateľom o výnimky neposkytujeme informácie telefonicky, predmetné žiadosti vybavujeme len cez emailovú adresu.

Príklady situácií, ktoré vecne nespadajú pod rezort zdravotníctva. Je potrebné o výnimku žiadať iný vecne príslušný rezort:


- idem sa starať o rodinného príslušníka;
- zlúčenie rodiny;
- vraciam sa/nastupujem do práce v inom členskom štáte;
- idem si vybaviť osobné a cestovné doklady;
- chcem tranzitovať cez SR;
- sťahujem sa;
- som konateľ firmy a potrebujem vykonávať úkony s tým spojené;
- dodávam služby, servis a techniku do SR;
- poskytujem služby v členských štátoch EÚ;

Viac informácií:
https://korona.gov.sk/

Informačná povinnosť (GDPR)

https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost